Dagbehandeling

Thuis wonen en overdag naar een dagbehandeling (bij dementie en lichamelijke beperkingen)

Als dagbesteding niet (meer) geschikt voor u is, bijvoorbeeld omdat de zorgvraag groter wordt, dan kunt u gedurende één of meerdere dagdelen per week gebruik maken van dagbehandeling waar u activiteiten en ondersteuning krijgt aangeboden. Centraal hierbij staat iedere klant zo optimaal mogelijk te laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden. Door de dagbehandeling te bezoeken, kan de thuissituatie worden ontlast. Medewerkers van de dagbehandeling hebben regelmatig contact met de partner en/of andere relaties van klanten en geven waar nodig advies en ondersteuning. Zo kan iemand vaak langer in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven wonen en wordt opname uitgesteld.

Dagbehandeling voor mensen met dementie

Voor mensen die lijden aan dementie of een psychische stoornis is structuur erg belangrijk. In veel gevallen leidt het ziektebeeld ertoe dat ouderen de grip op het leven dreigen te verliezen. Dagbehandeling kan dan een uitkomst bieden. Door uiteenlopende activiteiten trainen we de geestelijke, lichamelijke en sociale functies van de oudere. Dit gebeurt gedurende één of meerdere dagdelen per week. We kijken hierbij naar de mogelijkheden van iedere deelnemer en proberen deze zo goed mogelijk te benutten. Dit stellen we vooraf in een zorgplan vast. De activiteiten variëren van bewegen op muziek, oriëntatie- en realiteitstrainingen tot daguitstapjes. Deelnemers aan de dagbehandeling worden 's ochtends met groepsvervoer thuis opgehaald en na afloop ook weer teruggebracht met begeleiding.Tussen de middag is er de mogelijkheid een maaltijd te nuttigen.

Dagbehandeling locaties zijn Verpleeghuizen de Dormig en Luckerheide en Zorg- en revalidatiecentrum Hambos.

Folder

folder Dagbehandeling Psychogeriatrie met locatie-overzicht 

Dienstencentrum_Kerkrade Zuid

Dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking

Als u een lichamelijke functiebeperking heeft, is behandeling in een verpleeghuis in sommige gevallen onmisbaar. Toch kan het zijn dat opname (nog) niet nodig of mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat u nog op de wachtlijst staat voor een komen-wonen gesprek in een verpleeghuis, of omdat u na ontslag uit een ziekenhuis of verpleeghuis nog behoefte heeft aan nazorg. In die gevallen kunt u één of meerdere dagdelen per week een beroep doen op de dagbehandeling. Deze vorm van dagbehandeling richt zich vooral op het stimuleren en stabiliseren van lichamelijke vaardigheden.

Behandelplan als basis activiteiten

Vooraf stellen we een behandelplan op dat kan bestaan uit: verpleegkundige zorg, en advisering in behandeling door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, logopedist of psycholoog, ondersteuning bij het leren gebruiken van hulpmiddelen, contact met een maatschappelijk werker en hulp bij het zoeken naar een zinvolle dagbehandeling. Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning en recreatie. Indien gewenst krijgt u verzorging in de vorm van hulp bij een douchebeurt of een bezoek aan de pedicure of kapper. Wij halen u 's ochtends per taxi of rolstoelvervoer thuis op en brengen u na afloop ook weer thuis. Als u de hele dag blijft, kunt u tussen de middag een (warme)maaltijd eten.

Folder

Folder Dagbehandeling Somatiek 

Voorwaarden voor dagbehandeling

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft.  Er moet een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum indicatiestelling zorg  (CIZ)

De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbehandeling. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbehandeling ontvangen. Wij regelende juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbehandeling worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op de website van het cak.

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dan komt u in aanmerking voor een meander-vpt (volledig pakket thuis) U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander.Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale zorg, ongeacht de periode dat u hiervan gebruik maakt. Deze kunt u zelf berekenen op: www.hetcak.nl (ga naar: lage eigen bijdrage WLZ).

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk. 

Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.

Voor het (groeps) vervoer wordt een bijdrage gevraagd, tenzij het CIZ tevens een medische indicatie heeft gegeven voor vervoer.