Dagbehandeling

Onze wijkzorgcentra staan dagelijks voor u open. Hier kunt u op eigen gelegenheid terecht voor diverse activiteiten zonder dat daarvoor een indicatie vereist is. Meer informatie hierover vindt u bij de wijklocaties zelf op deze website.
Lukt het niet meer om die eigen regie te nemen en hebt u een handje hulp nodig, dan is dagbesteding of dagbehandeling een goed alternatief.

Thuis wonen en overdag naar een dagbehandeling 

Als dagbesteding niet (meer) geschikt voor u is, bijvoorbeeld omdat de zorgvraag groter wordt, dan kunt u gedurende één of meerdere dagdelen per week gebruik maken van dagbehandeling waar u activiteiten en ondersteuning krijgt aangeboden. Centraal hierbij staat iedere klant zo optimaal mogelijk te laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden. Door de dagbehandeling te bezoeken, kan de thuissituatie worden ontlast. Medewerkers van de dagbehandeling hebben regelmatig contact met de partner en/of andere relaties van klanten en geven waar nodig advies en ondersteuning. Zo kan iemand vaak langer in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven wonen en wordt opname uitgesteld.

Dagbehandeling voor psychisch kwetsbare mensen

Een groeiende groep mensen is psychisch kwetsbaar. Zij wonen weliswaar zelfstandig maar hebben, eventueel naast mantelzorg, thuiszorg en andere hulpverlening, behoefte aan gestructureerde zorg buitenshuis. Reguliere dagverzorging is voor hen minder geschikt in verband met hun specifieke behoeftes. De dagbesteding van Bryant is zeer geschikt voor deze doelgroep.    

Filmpje 

Bekijk hier het filmpje over de dagbehandeling bij Bryant


Folders 

Dagbehandeling Bryant

Dagbehandeling voor klanten met psychogeriatrische problemen en/of dementie 

Voor mensen die lijden aan dementie of een psychogeriatrische stoornis is structuur erg belangrijk. In veel gevallen leidt het ziektebeeld ertoe dat ouderen de grip op het leven dreigen te verliezen. Dagbehandeling kan dan een uitkomst bieden. Door uiteenlopende activiteiten trainen we de geestelijke, lichamelijke en sociale functies van de oudere. Dit gebeurt gedurende één of meerdere dagdelen per week. We kijken hierbij naar de mogelijkheden van iedere deelnemer en proberen deze zo goed mogelijk te benutten. Dit stellen we vooraf in een zorgplan vast. De activiteiten variëren van bewegen op muziek, oriëntatie- en realiteitstrainingen tot daguitstapjes. Deelnemers aan de dagbehandeling worden 's ochtends met groepsvervoer thuis opgehaald en na afloop ook weer teruggebracht met begeleiding.Tussen de middag is er de mogelijkheid een maaltijd te nuttigen.

Dagbehandeling psychogeriatrie (PG) wordt geboden in de verpleeghuizen De Dormig en Verpleeghuis Lückerheide. 

Folder

Dagbehandeling Psychogeriatrie

Filmpje

Bekijk hieronder het filmpje over de afdeling Jasmijn Dagbehandeling en dagbesteding.

Dagbehandeling somatiek en Parkinson

Als u een lichamelijke functiebeperking heeft, is behandeling in een verpleeghuis in sommige gevallen onmisbaar. Toch kan het zijn dat opname (nog) niet nodig of mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat u nog op de wachtlijst staat voor een komen-wonen gesprek in een verpleeghuis, of omdat u na ontslag uit een ziekenhuis of verpleeghuis nog behoefte heeft aan nazorg. In die gevallen kunt u één of meerdere dagdelen per week een beroep doen op de dagbehandeling. Deze vorm van dagbehandeling richt zich vooral op het stimuleren en stabiliseren van lichamelijke vaardigheden.

Zorgplan als basis voor activiteiten

Vooraf stellen we een zorgplan op dat kan bestaan uit: verpleegkundige zorg, en advisering in behandeling door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, logopedist of psycholoog, ondersteuning bij het leren gebruiken van hulpmiddelen, contact met een maatschappelijk werker en hulp bij het zoeken naar een zinvolle dagbehandeling. Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning en recreatie. Indien gewenst krijgt u verzorging in de vorm van hulp bij een douchebeurt of een bezoek aan de pedicure of kapper. Wij halen u 's ochtends per taxi of rolstoelvervoer thuis op en brengen u na afloop ook weer thuis. Als u de hele dag blijft, kunt u tussen de middag een (warme)maaltijd eten.

Voor dagbehandeling voor mensen met lichamelijke beperkingen en Parkinson kunt u terecht in zorg- en revalidatiecentrum Hambos en afdeling Narcis van verpleeghuis Lückerheide. 

Folders

Dagbehandeling Somatiek 
Zorgaanbod Parkinson
Dagbehandeling Parkinson

Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen

Het Centrum voor Slechtzienden Parkstad is een centrum waar dagbesteding op maat wordt geboden aan slechtziende ouderen. Deze mensen zijn kwetsbaar en kunnen door hun handicap in een isolement terecht komen. Professionele begeleiding en ondersteuning kan hen helpen kwaliteit van leven te behouden of te bevorderen.  

Filmpje

Bekijk hieronder het filmpje van het Centrum voor Slechtzienden.

Folder 

Centrum voor slechtzienden Parkstad

Voorwaarden voor dagbehandeling

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. Er moet een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbehandeling. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbehandeling ontvangen. Wij regelende juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbehandeling worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op de website van het cak.

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dan komt u in aanmerking voor een meander-vpt (volledig pakket thuis) U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander.Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale zorg, ongeacht de periode dat u hiervan gebruik maakt. Deze kunt u zelf berekenen op: www.hetcak.nl (ga naar: lage eigen bijdrage WLZ).

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk. 

Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.

Voor het (groeps-)vervoer wordt een bijdrage gevraagd, tenzij het CIZ tevens een medische indicatie heeft gegeven voor vervoer.