Dagbesteding

Thuis wonen en overdag naar een dagbesteding


Als u thuis woont, wilt u natuurlijk graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar wellicht heeft u moeite met de dagen te vullen, voelt u zich eenzaam en heeft u een steuntje in de rug nodig omdat u ook geheugenproblemen of lichte persoonlijke zorg nodig hebt. Een dagbesteding buitenshuis kan dan uitkomst bieden. Dagbesteding biedt een afwisselend programma met aangepaste activiteiten in groepsverband. U kunt uw dag op een prettige manier invullen. Daarnaast kan het u helpen een sociaal isolement te doorbreken Zo nodig verleent de dagbesteding ook (beperkte) lichamelijke zorg en kunt u een maaltijd nuttigen. Op de locatie is altijd een professionele zorgverlener aanwezig.
In de meeste gevallen is de dagbesteding gekoppeld aan een van de wijkzorgcentra van MeanderGroep.

Naast de groepsactiviteiten is er  ook de mogelijkheid voor individuele begeleiding (hyperlink naar individuele begeleiding) bij specifieke problemen.

Dagbesteding voor speciale doelgroepen

Naast de reguliere dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen is er dagbesteding die zich speciaal richt op mensen met specifieke problemen zoals mensen met geheugenproblemen en/of (een beginnende vorm van) dementie, visuele beperkingen, gedragsproblemen, lichamelijke- of psychische beperkingen. 

Voorwaarden

Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt de indicatie aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbesteding ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dan komt u in aanmerking voor een VPT, volledig pakket huis. U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander. Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale zorg, ongeacht de periode dat u hiervan gebruik maakt. Deze kunt u zelf berekenen op: www.hetcak.nl (ga naar: lage eigen bijdrage WLZ).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk. 

Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.

Dagbehandeling

Hierover kunt u meer lezen op de pagina dagbehandeling

Folders

Dagbesteding zelfstandig wonende ouderen

Dagbesteding Dokter Calshof  (voor mensen met dementie)

Folder Centrum voor slechtzienden Parkstad

Dienstencentrum Kerkrade Zuid (diverse doelgroepen, tevens dagbehandeling)

Dagbesteding Bryant. (voor psychisch kwetsbare mensen)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de dagbesteding van uw keuze  of met de klantenservice van de MeanderGroep, tel.0900 699 0 699.

Dagbesteding en Centrum voor slechtzienden in beeld