Onze Wonen met Zorg-locaties staan dagelijks voor u open. Hier kunt u op eigen gelegenheid terecht voor diverse activiteiten zonder dat daarvoor een indicatie vereist is. Meer informatie hierover vindt u bij de wijklocaties zelf op deze website.
Lukt het niet meer om die eigen regie te nemen en hebt u een handje hulp nodig, dan is dagbesteding of dagbehandeling een goed alternatief.

Thuis wonen en overdag naar een dagbesteding

Als u thuis woont, wilt u natuurlijk graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar wellicht heeft u moeite met de dagen te vullen, voelt u zich eenzaam en heeft u een steuntje in de rug nodig omdat u ook geheugenproblemen of lichte persoonlijke zorg nodig hebt. Een dagbesteding buitenshuis kan dan uitkomst bieden. Dagbesteding biedt een afwisselend programma met aangepaste activiteiten in groepsverband. U kunt uw dag op een prettige manier invullen. Daarnaast kan het u helpen een sociaal isolement te doorbreken. Zo nodig verleent de dagbesteding ook (beperkte) lichamelijke zorg. Op de locatie is altijd een professionele zorgverlener aanwezig.
In de meeste gevallen is de dagbesteding gekoppeld aan een van de Wonen met Zorg-locaties van MeanderGroep.

Voorwaarden

Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij uw gemeente kunt u meer informatie krijgen over het aanvragen van een indicatie.
De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbesteding ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op hetcak.nl

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dan komt u in aanmerking voor een VPT, volledig pakket huis. U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander. Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale zorg, ongeacht de periode dat u hiervan gebruik maakt. Deze kunt u zelf berekenen op: hetcak.nl (ga naar: lage eigen bijdrage WLZ).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk. 

Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.

Waar vindt u de dagbesteding

Kerkrade

Dagbesteding Kling Nullet
Geopend: maandag t/m vrijdag
Maria Gorettistraat 4, 6462 XR Kerkrade
T 06 182 439 63

Dagbesteding Bleijerheide
Geopend: maandag t/m vrijdag
Vroenstraat 145, 6462 VA Kerkrade
T 045 564 53 57

Dagbesteding Chevremont
Geopend: maandag t/m donderdag
Deken Deutzlaan 31a, 6463 XB Kerkrade
T 045 546 57 81

Dagbesteding Firenschat
Geopend: maandag, dinsdag en vrijdag
Schaesbergerstraat 25, 6467 EA Kerkrade
T 045 546 84 68

Dagbesteding Kerkrade centrum
Geopend: maandag t/m donderdag
Ursulinenhof 50, 6461 BX Kerkrade
T 045 567 38 95

Dagbesteding Laethof
Geopend: maandag t/m vrijdag
Putstraat 1, 6471 GB Eygelshoven
T 045 700 20 27

Dagbesteding Lupinehof
Geopend: maandag t/m vrijdag
Lupinestraat 78, 6466 SK Kerkrade
T 045 549 03 91

Dagbesteding Vlijtig Liesje
Sint Pieterstraat 145, 6463 CS Kerkrade
T 06 151 898 76
E korsakov@mgzl.nl

Landgraaf
Verpleeghuis De Dormig Dagbesteding/dagbehandeling
Geopend: maandag t/m vrijdag
Op de Heugden 100, 6371 XN Landgraaf
T 045 533 93 45

Dagbesteding Dokter Calshof
Geopend maandag t/m vrijdag
Achter den Winkel 65, 6372 SP Landgraaf
T 045 205 00 38

Dagbesteding Heereveld
Geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Kloosterstraat 25, 6374 EN Landgraaf
T 06 510 486 14

Simpelveld / Bocholtz
Dagbesteding Rode Beuk
Geopend: maandag t/m vrijdag
Kloosterstraat 57, 6369 AB Simpelveld
T 045 205 00 99

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de dagbesteding van uw keuze of met de klantenservice van de MeanderGroep, tel. 0900 699 0 699.

Dagbehandeling

Naast de reguliere dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen is er dagbehandeling die zich speciaal richt op mensen met specifieke problemen zoals mensen met geheugenproblemen en/of dementie, visuele beperkingen, gedragsproblemen, lichamelijke of psychische beperkingen en Parkinson. 

Hierover kunt u meer lezen op de pagina dagbehandeling

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep