Dagbesteding

Onze wijkzorgcentra staan dagelijks voor u open. Hier kunt u op eigen gelegenheid terecht voor diverse activiteiten zonder dat daarvoor een indicatie vereist is. Meer informatie hierover vindt u bij de wijklocaties zelf op deze website.
Lukt het niet meer om die eigen regie te nemen en hebt u een handje hulp nodig, dan is dagbesteding of dagbehandeling een goed alternatief.

Thuis wonen en overdag naar een dagbesteding


Als u thuis woont, wilt u natuurlijk graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Maar wellicht heeft u moeite met de dagen te vullen, voelt u zich eenzaam en heeft u een steuntje in de rug nodig omdat u ook geheugenproblemen of lichte persoonlijke zorg nodig hebt. Een dagbesteding buitenshuis kan dan uitkomst bieden. Dagbesteding biedt een afwisselend programma met aangepaste activiteiten in groepsverband. U kunt uw dag op een prettige manier invullen. Daarnaast kan het u helpen een sociaal isolement te doorbreken Zo nodig verleent de dagbesteding ook (beperkte) lichamelijke zorg. Op de locatie is altijd een professionele zorgverlener aanwezig.
In de meeste gevallen is de dagbesteding gekoppeld aan een van de wijkzorgcentra van MeanderGroep.

Voorwaarden

Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij uw gemeente kunt u meer informatie krijgen over het aanvragen van een indicatie.
De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbesteding ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dan komt u in aanmerking voor een VPT, volledig pakket huis. U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander. Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale zorg, ongeacht de periode dat u hiervan gebruik maakt. Deze kunt u zelf berekenen op: www.hetcak.nl (ga naar: lage eigen bijdrage WLZ).

Voor meer informatie kunt u terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk. 

Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.

Folders

Dagbesteding ( voor groepsbegeleiding buitenshuis voor zelfstandig thuiswonende ouderen)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de dagbesteding van uw keuze of met de klantenservice van de MeanderGroep, tel. 0900 699 0 699.

Dagbehandeling

Naast de reguliere dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen is er dagbehandeling die zich speciaal richt op mensen met specifieke problemen zoals mensen met geheugenproblemen en/of dementie, visuele beperkingen, gedragsproblemen, lichamelijke of psychische beperkingen en Parkinson. 

Hierover kunt u meer lezen op de pagina dagbehandeling