Wanneer kunt u gebruik maken van dagbehandeling

De meeste mensen met Parkinson en hun partners geven er de voorkeur aan samen zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Zorg en begeleiding in de thuissituatie door bijvoorbeeld Meander Thuiszorg kan de partner ondersteunen om thuis zolang mogelijk alles samen te kunnen doen. Deelname aan de Dagbehandeling Parkinson kan hier ook een bijdrage aan leveren. U kunt een of meerdere dagen deelnemen aan een programma bestaande uit een combinatie van behandeling, begeleiding en activiteiten. Wij bieden op dit moment Dagbehandeling Parkinson van maandag t/m vrijdag op de woongroepen van Parkinson Punt Zuyd. Sinds april 2023 beschikken we over een aparte ruimte voor Dagbehandeling Parkinson.

Wat kunt u verwachten

De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening wordt enerzijds gewaarborgd doordat wij nauw samenwerken met de neurologen Tissingh en Thissen van het Zuyderland ziekenhuis en diens Parkinsonverpleegkundigen Nicole Soleil en Sharona Gubbels. Anderzijds werken we met een multidisciplinair team van ParkinsonNet geschoolde zorgverleners. 

Deelnemers van de dagbehandeling worden ’s morgens thuis opgehaald en aan het eind van de dag weer naar huis gebracht. Als deelnemer aan dagbehandeling krijgt u een broodmaaltijd aangeboden. Samen met u stellen we een individueel behandelplan op afgestemd op de zaken waar u aan wilt werken samen met ons multidisciplinaire team.

Activiteitenaanbod

In het aanbod aan groepsactiviteiten proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met individuele behoeften van de deelnemers. Deelname biedt verder ook de mogelijkheid gezellig een praatje te maken met andere deelnemers over allerlei zaken, maar ook desgewenst over de ziekte en wat dit met je doet. Deelnemers aan dagbehandeling op de woongroepen van Parkinson Punt Zuyd kunnen deelnemen aan een speciaal op de doelgroep Parkinson afgestemd aanbod aan activiteiten. Samen met de gewenste paramedische behandeling en begeleiding maken we voor u een daginvulling op maat.maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
ochtendgeheugentrainingyogageheugentrainingwandelgroepgeheugentraining
middagParkinson-BoXingbeweeggroepfysio-fitness en mindfulnessbeweeggroepTai Chi


Communicatie en overleg

Regelmatig overleg met betrokkenen rondom u – zoals met uw naasten, de thuiszorg, de neurologie, enzovoort – zorgt ervoor dat we samen met allen die bij u betrokken zijn samen werken aan de doelen die voor u belangrijk zijn. Binnen de MeanderGroep werken we reeds allemaal in één dossier samen. U kunt zelf als deelnemer, en de personen die u hiervoor autoriseert, op elk gewenst moment meekijken in het plan en de rapportages.

Welke indicatie heeft u nodig voor dagbehandeling

Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen, zijn er 2 mogelijkheden:

A) U heeft nog géén WLZ-indicatie* van het CIZ :

* Zorgzwaartepakket (ZZP), Volledig Pakket Thuis(VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of PGB

In dit geval kunt u deelnemen aan de Dagbehandeling Parkinson op basis van de zogenaamde GZSP-regeling via uw basisverzekering. Ook het vervoer wordt dan bekostigd vanuit de basisverzekering via de regeling zorgvervoer. Voor dit zorgvervoer geldt wel per kalenderjaar een eigen bijdrage van € 113 (2023).

GZSP staat voor Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen en is een groepsbehandeling. De arts, Parkinsonverpleegkundige en de groepsactiviteiten zijn bij de GZSP-regeling inbegrepen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid op de dag van deelname gebruik te maken van therapieën door onze ParkinsonNet-zorgverleners, zoals diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en/of de psycholoog. Deze therapeuten moet u dan zelf betalen via een zogenaamde 1e-lijns verwijzing uit uw basis- en/of aanvullende ziektekostenverzekering. Onze arts kan voor u de 1e-lijns verwijzing(en) uitschrijven voor deze therapieën. LET OP: hoeveel therapie ingezet kan worden is bij sommige therapieënvormen afhankelijk van eventueel reeds gebruikte uren in de thuissituatie!

Omdat wij als zorgaanbieder met de zorgverzekeraars hier jaarlijks afspraken over moeten maken, kunt u alleen deelnemen als u verzekerd bent via een verzekering die valt onder CZ of VGZ. Wij moeten, afhankelijk van de verzekeraar, eerst toestemming krijgen alvorens u kunt starten. Wat betreft de aanvraag ontzorgen wij u: de aanvraag wordt volledig door ons voor u verzorgd.

B) U heeft reeds een WLZ-indicatie van het CIZ :

U beschikt reeds over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling (ZZP), maar gebruikt u de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen in de vorm van een VPT(Volledig Pakket Thuis), MPT(Modulair Pakket Thuis) of een PGB(PersoonsGebonden Budget).

Behandeling door ParkinsonNet-zorgverleners is inbegrepen als u een indicatie voor dagbehandeling kunt krijgen naast het VPT/MPT/PGB. Indien dit niet het geval is, spreken we van Dagbesteding Parkinson. U kunt dan ook bij ons gebruik maken van ParkinsonNet zorgverleners, maar dan heeft u hiervoor een zogenaamde 1e-lijns verwijzing nodig. Mocht u dit wensen dan zullen we samen met u de mogelijkheden bespreken. Dagbehandeling Parkinson kan onderdeel uitmaken van een VPT van Meander, een MPT als u reeds zorg ontvangt van een andere aanbieder of van een PGB.

Hoeveel dagen u kunt deelnemen is dan wel afhankelijk van de financiële ruimte die er nog is binnen het VPT, MPT of PGB. Wat betreft de aanvraag ontzorgen we u: wij zullen dit voor u laten berekenen en bespreken vervolgens de mogelijkheden met u.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep