Complimenten of klachten

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij horen het natuurlijk graag als u tevreden bent, bijvoorbeeld door ons een beoordeling te geven op Zorgkaartnederland.nl.

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat iemand een klacht heeft of ontevreden is. Meestal kunnen zaken in goed overleg tussen klant en de betrokken medewerker worden opgelost. Als dit gesprek niets oplost, kunt u het probleem bespreken met de manager of directeur. Blijft de klacht bestaan, dan kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie of de raad van bestuur .

Wilt u een gesprek met een onafhankelijke persoon, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via mailadres: klachtenklant@mgzl.nl 

De klachtenregeling klanten MeanderGroep Zuid-Limburg is gebaseerd op de model klachtenregeling van ActiZ en LOC.
Met deze klachtenregeling wordt bereikt, dat alle Meanderklanten dezelfde mogelijkheden wordt geboden, als zij een klacht wensen voor te leggen aan een vertrouwenspersoon, klachtencommissie of Raad van Bestuur met daarbij tevens, in sommige gevallen, de mogelijkheid om zich te wenden tot de Geschillencommissie.
Voor de regeling voor klanten lees hier de informatie: Klachtenbehandeling Klant.

Liever schrijven? Stuur dan een brief per post naar:

MeanderGroep Zuid-Limburg
t.a.v. Klachtenfunctionaris Klanten MGLZ
Antwoordnummer 4034
6400 VC Heerlen    

Vergeet dan niet om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
De klachtenfunctionaris neemt dan met u contact op.

Andere belangrijke contactgegevens zijn:

De klachtencommissie klanten MeanderGroep Zuid-Limburg:
Klachtencommissie klanten MeanderGroep Zuid-Limburg
Antwoordnummer 4034 | 6400 VC HEERLEN
Telefoon: 045 - 561 61 10 | E-mail : klachtencommissie@mgzl.nl

De geschillencommissie Zorg:
www.degeschillencommissie.nl

De klachtencommissie Onvrijwillige zorg:
www.kcoz.nl

De cliëntenvertrouwenspersonen Onvrijwillige zorg:
Adviespunt Zorgbelang www.adviespuntzorgbelang.nl
Tel. 088 – 929 40 99 |  E-mail: cvp@adviespuntzorgbelang.nl 

De vertrouwenspersoon voor jeugdhulp:
www. AKJ.nl

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u