Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen

Sinds half juli 2019 maakt de dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen deel uit van het Dagcentrum Prima Vista. Dit biedt gespecialiseerde opvang voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Centraal staat iedere klant zo optimaal mogelijk te laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden.  Het dagcentrum is gehuisvest in locatie Hambos, Kapellaan 2 in Kerkrade. T: 045 546 74 43.

Op 13 januari 2022, liep Petra Dassen-Housen, burgermeester van Gemeente Kerkrade, de KWIEK beweegroute mee. Klik hier voor het facebook bericht.

Op 15 oktober 2021, vond de Dag van de Witte Stok plaats. Klik hier voor een mooi verslag van deze dag bij Prima Vista.

Op 12 oktober 2021, ging Dagcentrum Prima Vista (een dagcentrum voor blinden, slechtzienden en somatische klanten) op bezoek bij Chemelot Sittard-Geleen.mogelijk gemaakt door de firma Sitech Services. Klik hier voor het hele verhaal.


Filmpje

Bekijk hieronder het filmpje van het Centrum voor Slechtzienden.


Voorwaarden voor dagbehandeling

Om voor het dagcentrum in aanmerking te komen, is een indicatie ‘visueel, plus of midden’ nodig van de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor bij (het WMO-loket van) uw gemeente terecht.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbehandeling ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbehandeling worden vergoed vanuit de Wlz.

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Dan komt u in aanmerking voor een VPT, Volledig Pakket Thuis. meander-vpt
U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander. Volledig pakket Thuis ( VPT) valt onder de wet Wlz.

Voor therapieën is een eerstelijns verwijzing van de huisarts nodig. Het vervoer wordt eveneens betaald vanuit de WMO indien uw gemeente hiervoor een indicatie heeft afgegeven. Er geldt een eigen bijdrage. Indien u of uw partner al een eigen bijdrage betaalt voor WMO of Wlz zorg, dan wordt daarmee rekening gehouden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget. In dat laatste geval is ook een indicatie nodig van uw gemeente.
Datzelfde geldt voor een vergoeding van het vervoer tussen huis en het centrum.

Blijf vitaal met de KWIEK beweegroute

September 2021 is de KWIEK beweegroute in gebruik genomen. MeanderGroep Zuid-Limburg heeft de deze beweegroute met ondersteuning van de gemeente Kerkrade gerealiseerd.   

Wat is een KWIEK beweegroute?
KWIEK is een wandel- en beweegroute, die gebruik maakt van het straatmeubilair in de buurt. Volg de route en train uw balans, kracht en uithoudingsvermogen. Leuk om te doen en goed voor lichaam en geest.

Hoe herken ik de KWIEK beweegroute?
De beweegroute is aangegeven met oranje-witte pijltjes op de stoepen en speciale tegels met opdrachten. De start en finish zijn bij de entree van zorg– en revalidatiecentrum Hambos. Daar staat een informatiebord met een overzicht van de route. Via bijgaande QR-code kunt u de route op uw smartphone laden.

Voor wie is de KWIEK beweegroute bedoeld?
De beweegroute was allereerst bedoeld voor de klanten van dagcentrum Prima Vista, gelegen in de Hambos. Bij de realisatie van de route zijn ook de bewoners (en bezoekers) van de Hambos en de Kapelhof betrokken. Maar nu de route er eenmaal is, kan iedereen hier gebruik van maken, jong en oud.

Hoe lang is de KWIEK beweegroute?
De beweegroute bestaat uit 2 lussen van elk minder dan 1 kilometer. U kunt per keer één lus lopen of meteen 2 achter elkaar.

Hoe is de KWIEK beweegroute ontstaan?
Medewerkers van MeanderGroep hebben het initiatief genomen. Het fonds FNO heeft de subsidieaanvraag van Miriam Halbach, manager Prima Vista, gehonoreerd. De Gemeente Kerkrade heeft geholpen met het ontwerp en aanleg van de route.

Wat zeggen gebruikers van de KWIEK beweegroute? 
“Ik denk dat we hier nog jaren plezier van hebben.” “De route is zeker aan te bevelen voor iedereen die dat kan.”
“Ik vond het geweldig.”

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep