Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen.

Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen.

Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen in het Dagcentrum Prima Vista.

Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen

Sinds half juli 2019 maakt de dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen deel uit van het Dagcentrum Prima Vista. Dit biedt gespecialiseerde opvang voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking.  Centraal staat iedere klant zo optimaal mogelijk te laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden.  Het dagcentrum is gehuisvest in Zorg- en revalidatiecentrum Hambos, Kapellaan 2 in Kerkrade. T: 045 546 74 43.

Filmpje

Bekijk hieronder het filmpje van het Centrum voor Slechtzienden.


Voorwaarden voor dagbehandeling

Om voor het dagcentrum in aanmerking te komen, is een indicatie ‘visueel, plus of midden’ nodig van de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor bij (het WMO-loket van) uw gemeente terecht.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbehandeling ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbehandeling worden vergoed vanuit de Wlz.

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Dan komt u in aanmerking voor een VPT, Volledig Pakket Thuis. meander-vpt
U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander. Volledig pakket Thuis ( VPT) valt onder de wet Wlz.

Voor therapieën is een eerstelijns verwijzing van de huisarts nodig. Het vervoer wordt eveneens betaald vanuit de WMO indien uw gemeente hiervoor een indicatie heeft afgegeven. Er geldt een eigen bijdrage. Indien u of uw partner al een eigen bijdrage betaalt voor WMO of Wlz zorg, dan wordt daarmee rekening gehouden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.  In dat laatste geval is ook een indicatie nodig van uw gemeente.
Datzelfde geldt voor een vergoeding van het vervoer tussen huis en het centrum.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep