Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen.

Dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen

Sinds half juli 2019 maakt de dagbehandeling voor mensen met visuele beperkingen deel uit van het Dagcentrum Prima Vista. Dit biedt gespecialiseerde opvang voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking.  Centraal staat iedere klant zo optimaal mogelijk te laten functioneren door gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden.  Het dagcentrum is gehuisvest in Zorg- en revalidatiecentrum Hambos, Kapellaan 2 in Kerkrade. T: 045 546 74 43.

Folder

Centrum voor slechtzienden Parkstad

Filmpje

Bekijk hieronder het filmpje van het Centrum voor Slechtzienden.


Voorwaarden voor dagbehandeling

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. Er moet een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbehandeling. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u dagbehandeling ontvangen. Wij regelende juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbehandeling worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op de website van het cak.

U beschikt wel over een indicatie van het CIZ voor verblijf in een zorginstelling, maar u gebruikt de zorg verbonden aan deze indicatie om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dan komt u in aanmerking voor een meander-vpt (volledig pakket thuis) U kunt gebruik maken van een VPT van Meander als u zorg ontvangt van Meander.Voor het VPT betaalt u een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage voor intramurale zorg, ongeacht de periode dat u hiervan gebruik maakt. Deze kunt u zelf berekenen op: www.hetcak.nl (ga naar: lage eigen bijdrage WLZ).

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de zichtbare schakel in uw wijk.
Het is natuurlijk ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of een persoonsgebonden budget.
Voor het (groeps-)vervoer wordt een bijdrage gevraagd, tenzij het CIZ tevens een medische indicatie heeft gegeven voor vervoer.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u