Privacy & cookies

Privacyverklaring

MeanderGroep gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Lees verder in de volledige Privacyverklaring MeanderGroep

Cookieverklaring 

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Lees in de cookieverklaring MeanderGroep welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.