Privacyverklaring

MeanderGroep gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Lees verder in de volledige Privacyverklaring MeanderGroep

Cookieverklaring 

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Lees in de cookieverklaring MeanderGroep welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.


Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u