Groepswoningen Bocholtz / Pieterstaete

  • St. Pieterstraat 143
  • 6463 CS Kerkrade

35 bewoners

Over deze locatie

Zorgcentrum Bocholtz bestaat uit vier woongroepen verdeeld over 4 afdelingen, per woongroep 8 of 9 bewoners met verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (PG).

I.v.m. een verbouwing van zorgcentrum Bocholtz zijn op 22 oktober 2018 de bewoners verhuisd naar Pieterstaete, een tijdelijke locatie op het terrein van Verpleeghuis Lückerheide. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zullen hier gedurende de periode van verbouwing van de locatie in Bocholtz (9 maanden tot 1 jaar) verblijven

De thuissituatie wordt zoveel mogelijk nagebootst. Elke dag wordt vers gekookt. Er vinden zowel individuele als gemeenschappelijke activiteiten plaats.De robot zeehond PARO wordt ingezet om bewoners zintuiglijk te stimuleren.

Sinds juni 2017 kunnen ook mensen met een lichamelijke beperking (indicatie somatiek ZZP 4 en 6) in deze groepswoningen komen wonen.  Deze bewoners moeten rekening houden met het feit dat de woonomgeving aangepast is aan mensen met dementie.

Hoeve Overhuizen

MeanderGroep heeft de monumentale Hoeve Overhuizen in Bocholtz gekocht. Deze wordt geschikt gemaakt voor kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie.

Film


Bekijk hieronder een korte rondleiding van het gebouw.

Onlangs mocht MeanderGroep officieel de sleutel van Hoeve Overhuizen ontvangen. Om dit te vieren werd er op 16 november 2019 een Open Dag georganiseerd waarbij het voor de toekomstige bewoners én mensen uit de wijk mogelijk was een kijkje te nemen in de Hoeve. 


Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Binnen zorgcentrum Bocholtz kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 4, 5 en 6 en LG 4 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel

Bekijk hier het overzicht van Meander locaties in kaart.


Fixatievrij

Waardeer ons op zorgkaartnederland


De buurt

Zorgcentrum Bocholtz was tot 22 oktober 2018 gelegen in de gemeente Simpelveld-Bocholtz.

Vanaf die datum zijn de bewoners verhuisd naar Pieterstaete, een tijdelijke locatie op het terrein van Verpleeghuis Lückerheide. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers zullen hier gedurende de periode van verbouwing van de locatie in Bocholtz (9 maanden tot 1 jaar) verblijven.


Groepswoningen Bocholtz / Pieterstaete in beeld