Wonen in een beschermende omgeving

Als zelfstandig wonen niet meer haalbaar is en u door lichamelijke of geestelijke ongemakken uw eigen huis voor bepaalde tijd of zelfs voorgoed moet verlaten, is het goed te weten dat MeanderGroep in één van de verpleeghuizen een tweede thuis biedt. Hier heeft u een plek waar u uw eigen leven kunt voortzetten, zoveel mogelijk op de manier zoals u dat gewend was. Uw woonomgeving en uw dagbesteding stemmen wij af op uw wensen en gebruiken. Onze medewerkers houden optimaal rekening met uw leefstijl en achtergrond. Door een uitgebreid aanbod van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling ontvangt u de ondersteuning waar u behoefte aan heeft.

Bijzondere doelgroepen

Onze verpleeghuizen gaan steeds meer gespecialiseerde zorg verlenen aan bepaalde doelgroepen. 

Lückerheide

Lückerheide richt zich vooral op mensen die speciale zorg vragen. Het gaat dan met name om 

 • mensen met (geronto-)psychiatrie en dementie.
 • mensen met het syndroom van Korsakov.
 • jonge mensen met dementie. 
 • mensen met de ziekte van Parkinson kunnen terecht bij Parkinson Punt Zuyd
 • palliatieve zorg

Hambos

Hambos is gespecialiseerd in Wonen met Zorg en revalideren voor mensen met lichamelijke beperkingen. 

 • Wonen met complexe, lichamelijke aandoeningen (complexe somatiek)
 • Alle vormen van revalidatie. Lees meer
 • Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (als enige in Zuid-Limburg)
 • Wonen met beademingszorg

Daarnaast is de Hambos gespecialiseerd in het opleiden van studenten. Leerbedrijf Hambos werd in 2024 verkozen tot een van de drie Beste Leerafdelingen van Nederland in de categorie Zorg, Welzijn en Sport.

De Dormig

Na vele jaren van nieuwbouw en verbouwingen is De Dormig volledig vernieuwd. Het biedt

 • verpleeghuiszorg voor 50 bewoners met dementie.
 • laag-complexe verpleeghuiszorg voor 20 mensen met lichamelijke beperkingen

Fixatievrij

MeanderGroep is een fixatievrije organisatie. Dat wil zeggen dat wij geen onrustbanden, verpleegdekens en spanlakens gebruiken en de grootst mogelijke terughoudendheid betrachten met kalmerende medicatie. In plaats van deze vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, helpen wij bewoners om lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons extra in voor een veilige en aangename leefomgeving. Meer informatie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een opname in een verpleeghuis heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Meer informatie

Zie de folder Zorgbemiddeling

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep