Hospice De Vlinderhof Kerkrade

Hoogwaardige zorg voor de laatste levensfase

Mensen die de laatste fase van hun leven niet thuis willen of kunnen doorbrengen, kunnen kiezen voor verblijf in een hospice. Over het algemeen is verblijf in een hospice aan de orde als de medische mogelijkheden om een ziek(t)e te genezen beperkt of uitgeput zijn. Hoewel het vooraf niet mogelijk is de terminale fase scherp af te grenzen, houden we hierbij vaak een levensverwachting van minimaal enkele weken tot ten hoogste drie maanden aan. Ook kunnen mensen in de laatste fase van hun leven hier terecht voor een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld als familie of mantelzorgers de verzorging even uit handen willen geven of als specialistische behandeling in het ziekenhuis niet langer noodzakelijk is.

Hospice De Vlinderhof Kerkrade ligt op het terrein van Verpleeghuis Lückerheide. De professionele medewerkers bieden er hoogwaardige verpleegkundige zorg. Daarnaast is er (mede dankzij de hulp van een groot aantal vrijwilligers) veel aandacht en respect voor de gasten zodat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen van het leven.
In Heerlen is er Hospice De Mantelhof, waarmee de MeanderGroep samenwerkt.

Kosten

(Tijdelijk) verblijf in Hospice Kerkrade wordt, indien men beschikt over de hiervoor geldende CIZ indicatie,vergoed vanuit de WLZ. De regeling voor eigen bijdrage bij WLZ zorg is hierbij van toepassing. Met een ELV indicatie (Eerstelijns Verblijf) wordt het verblijf in het hospice vergoed door de Zorgverzekeringswet.Dan geldt alleen de eigen bijdrage-regeling.

Adres

Sint Pieterstraat 145
6463 CS Kerkrade

Tel 06 423 87 791

Folder

Meer informatie de folder De Vlinderhof Kerkrade