Hoogwaardige zorg in de laatste levensfase

Mensen die de laatste fase van hun leven niet thuis willen of kunnen doorbrengen, kunnen kiezen voor verblijf in een hospice. Over het algemeen is verblijf in een hospice aan de orde als de medische mogelijkheden om een ziek(t)e te genezen beperkt of uitgeput zijn. Ook kunnen mensen in de laatste fase van hun leven hier terecht voor een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld als familie of mantelzorgers de verzorging even uit handen willen geven of als specialistische behandeling in het ziekenhuis niet langer noodzakelijk is.

Hospice De Vlinderhof Kerkrade ligt op het terrein van de L├╝ckerheide. De professionele medewerkers bieden er hoogwaardige verpleegkundige zorg. Daarnaast is er (mede dankzij de hulp van een groot aantal vrijwilligers) veel aandacht en respect voor de gasten zodat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen van het leven. In Heerlen is er Hospice De Mantelhof, waarmee de MeanderGroep samenwerkt.

Hospice De Vlinderhof

Kosten

Met een ELV-indicatie (Eerstelijns Verblijf) wordt het verblijf in het hospice vergoed door de Zorgverzekeringswet. U betaalt alleen uw eigen risicobedrag. (Tijdelijk) verblijf in Hospice De Vlinderhof wordt, indien men beschikt over de hiervoor geldende CIZ-indicatie, vergoed vanuit de WLZ. De regeling voor eigen bijdrage bij WLZ-zorg is hierbij van toepassing.

Locatie- en contactgegevens:

Sint Pieterstraat 1456463 CS Kerkrade. Tel 06 423 87 791

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep