Het Logeerhuis Parkstad is ontstaan als initiatief van MeanderGroep Zuid-Limburg, Zuyderland en Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en is gehuisvest in Wijkzorgcentrum Hoog Anstel te Kerkrade. [2de verdieping]

Logeerhuis Parkstad biedt tijdelijk verblijf ten behoeve van

  • Herstelzorg, bijvoorbeeld indien u net bent uitbehandeld in het ziekenhuis maar nog onvoldoende hersteld bent om weer zelfstandig thuis te wonen.
  • Respijtzorg, indien uw mantelzorg even uitvalt, bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekte of om andere redenen
  • Eerstelijnszorg, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk 24 uur per etmaal zorg nodig hebt, maar daarvoor niet in een ziekenhuis hoeft te verblijven.

Uw verblijf staat in het teken van herstel zodat u kunt terugkeren naar uw vertrouwde woonomgeving. Samen met u bekijken we wat nodig is om dat te bereiken. Belangrijk daarbij is uw zelfredzaamheid te stimuleren en zoveel mogelijk te vergroten.

wonen met zorg

Huiselijke en comfortabele omgeving

Logeerhuis Parkstad heeft 15 kamers waarvan 2 kamers geschikt zijn voor een echtpaar of tweede bed. Wanneer u bij ons te gast bent, dan bieden wij u een huiselijke, aangename en helende omgeving met veel aandacht voor gastvrijheid, privacy, zinvolle dagbesteding, professionele verzorging en behandeling.

Voorwaarden

Vanuit uw thuissituatie bepaalt de huisarts of wijkverpleegkundige of u voor een verblijf in Logeerhuis Parkstad in aanmerking komt. Ook doorverwijzing vanuit het ziekenhuis is mogelijk. Voorafgaand aan opname vindt een gesprek plaats bij u thuis (of waar u dan verblijft).

Kosten

De eigen bijdrage voor verblijf in het Logeerhuis Parkstad is afhankelijk van een aantal factoren zoals zorgvraag, woonplaats en andere persoonlijke omstandigheden. 


Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699