Expertisecentrum Lückerheide

 • St. Pieterstraat 145
 • 6463 CS Kerkrade

235 bewoners

Over deze locatie

Expertisecentrum Lückerheide richt zich vooral op mensen die speciale zorg vragen. Het gaat dan met name om onderstaande doelgroepen;

 • mensen met (geronto-)psychiatrische problematiek en dementie
 • mensen met het syndroom van Korsakov (www.korsakovkenniscentrum.nl) 
 • jonge mensen met dementie
 • palliatieve zorg
 • mensen met de ziekte van Parkinson  (Parkinson Punt Zuyd)

Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Binnen Expertisecentrum Lückerheide kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 5, 7, 8, 9b en 10 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel

Verblijf en behandeling voor jonge mensen met dementie

Verblijf en behandeling voor jonge mensen met dementie in Expertisecentrum Lückerheide is zoveel mogelijk gericht op hun behoeften. Deze zijn anders dan de behoeften van ouderen met dementie. Het leren omgaan met de ziekte vereist specifieke aandacht. Dat geldt voor de jongere met dementie zelf, maar ook voor de partners en kinderen, zeker gezien de problematiek waarmee zij  geconfronteerd worden.
Er is bij jonge mensen met dementie een grote behoefte aan privacy. Daarom hebben zij binnen Expertisecentrum Lückerheide een eigen kamer. Verder hebben zij behoefte aan meer en andere activiteiten dan ouderen. Tegelijkertijd moet het dagprogramma hen rust en structuur bieden.

Expertisecentrum Lückerheide biedt hun een huiselijke en tegelijkertijd rustige en veilige omgeving. Zij wonen en leven binnen een kleine groep met zoveel mogelijk betrokkenheid van hun familieleden. Voor hen is de afdeling zeer laagdrempelig. Familie is altijd welkom. Naast een eigen kamer voor iedere bewoner is er een gezamenlijke woonkamer. Er is continue zorg en supervisie aanwezig. De bewoners worden gestimuleerd zoveel mogelijk actief te blijven met hun hobby’s en het huishouden.

Bekijk hier de folders:

Welkom in Verpleeghuis Luckerheide
Lückerheide jong dementerende 

Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een aandoening die het gevolg is van een ernstig gebrek aan vitamine B1. Het komt vooral voor bij mensen die aan alcohol verslaafd zijn. Zij nemen vitaminen slechter op en eten vaak ook slecht, terwijl ze juist een verhoogde behoefte aan vitaminen hebben. Bij mensen met Korsakov wordt een gedeelte van de hersenen aangetast en ontstaat geheugenverlies. Zij kunnen daardoor steeds minder dagelijkse handelingen verrichten en uiteindelijk niet meer voor zichzelf zorgen. Door het langdurig gebruik van alcohol ontstaan vaak ook andere klachten, bijvoorbeeld door afwijkingen aan organen als hart, lever en de alvleesklier. Nederland telt naar schatting 8000 tot 10.000 Korsakov patiënten. Zij kunnen niet genezen, maar na een opname in een instelling en met een goede begeleiding gaat hun gezondheidstoestand doorgaans wel vooruit. 

Bekijk hier de  folder Korsakov

Parkinson

In overleg met de huisarts of neuroloog is het mogelijk om vanuit thuis, het ziekenhuis of vanuit de revalidatieafdelingen van Zorg- en Revalidatiecentrum Hambos permanent te gaan wonen op de Woongroep Parkinson (afdeling de Narcis) van Expertisecentrum Lückerheide. Deze afdeling bestaat uit drie woongroepen voor elk 10 bewoners en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme. Elke woongroep kent weer zijn eigen specialisatie, waarbij de cognitieve stoornissen en/of een dementie op de voorgrond staan. Hiermee is Expertisecentrum Lückerheide een van de weinige aanbieders in heel Nederland. Ook bestaat de mogelijkheid voor een kortdurend verblijf op de Woongroep Parkinson voor bijvoorbeeld observatie, screening, instellen op medicatie en het even tot rust kunnen komen van de mantelzorger om de zorg thuis te kunnen blijven geven.

Daarnaast biedt Meander op twee locaties dagbehandeling voor mensen met Parkinson. Op de Woongroep Parkinson is dat voor mensen die geleidelijk willen wennen aan een verblijf. De dagbehandeling Parkinson op de locatie Hambos is bedoeld voor mensen die nog thuis wonen maar bij wie de mantelzorgers deels ontlast willen worden, zodat zij de zorg thuis zolang mogelijk kunnen blijven geven.

Lees het artikel 'Volledig gevangen in hun eigen lichaam' van Johan Carbo uit het Parkinson Magazine nr. 5 van oktober 2016 over de bijzondere behandeling van Parkinsonpatiënten in Kerkrade. Johan Carbo.pdf

Bekijk hier de folders:
Dagbehandeling Parkinson
Zorgaanbod Parkinson
Kortdurend verblijf Parkinson

Bekijk hier het filmpje van de woongroep Parkinson

 

Complementaire zorg

Bij MeanderGroep werken 'mensen met aandacht'. Die aandacht komt duidelijk tot leven in de complementaire zorg die bewoners wordt aangeboden door de medewerkers van expertisecentrum Lückerheide. In onderstaande video vertellen Jacqueline Bonnie en Celine Hubben wat complementaire zorg inhoudt en wat het kan betekenen voor de bewoners en anderen. 


Bekijk hier het overzicht van Meander locaties in kaart.


Fixatievrij

Waardeer ons op zorgkaartnederlandDe buurt


Activiteiten

We hebben in de Lückerheide een hout bewerkingsactiviteit deze is van maandag tot en met zaterdag van 9:30 uur tot 11:30 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur. Het is een activiteit die een arbeidsmatig karakter heeft.

In eerste instantie is deze voor de mensen met Korsakov, maar daar we verschillende doelgroepen hebben kunnen hier ook andere bewoners aan deelnemen als ze hier affiniteit mee hebben. (bijvoorbeeld mensen van de Dagbehandeling, Jong dementerenden en Parkinson)
Maandag

 • Muziekorkest
 • Wandelen
 • Kienen
 • Zangkoor
 • Houtbewerking

Dinsdag

 • Wandelen
 • Schilderclub
 • Complementaire zorg
 • Beatclub

Woensdag

 • Hobbyclub

Donderdag

 • Wandelen

Vrijdag

 • Volksdansen
 • Weekafsluiting
 • Zwemmen

Zaterdag

 • Houtbewerking

Expertisecentrum Lückerheide in beeld