Paramedische Dienst: Voeding & Dieet

Is uw eetpatroon of eetgedrag veranderd door ziekte of andere omstandigheden óf wilt u uw leefstijl veranderen? De ervaren diëtisten van Meander Voeding & Dieet kunnen u helpen uw voeding  te verbeteren .

Ons uitgangspunt is altijd  úw wensen , voorkeuren en het doel dat  u wenst te bereiken.  Samen met u kijken wij naar wat er in de praktijk mogelijk  en voor u haalbaar is.

Daarnaast staan de diëtisten van Meander voor professionaliteit en deskundigheid. Wij werken vanuit de laatste inzichten met betrekking tot voeding en leefstijl en vertalen deze naar de praktijk.

U kunt bij een diëtist van Meander Voeding & Dieet terecht als u te maken hebt met

 • Coeliakie
 • COPD (longaandoening)
 • Diabetes mellitus (en pre diabetes)
 • Hartfalen/hoge bloeddruk en andere hartaandoeningen
 • Kauw- en slikproblemen
 • Maag- en darmproblematiek (zoals  colitis ulcerosa,  chronische diarree, lactose-intolerantie, obstipatie,  spastische darm, ziekte van Crohn, voeding bij een stoma)
 • MS en andere neurologische aandoeningen
 • Oncologie (voor - tijdens en na behandeltraject)
 • Ondergewicht/ondervoeding
 • Overgewicht
 • Verhoogd cholesterol
 • Voedselovergevoeligheid/-allergie
 • Ziekte van Parkinson

U kunt ook bij ons terecht voor:

 • Begeleiding bij drink- en sondevoeding thuis
 • Koolhydraat beperkt dieet
 • Laag FODMAP dieet
 • Vragen over gezonde voeding

Werkwijze en vergoeding

Verwijzing
U heeft een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig, die u bij het eerste consult dient mee te nemen.

Consulten
Het eerste consult duurt gemiddeld 1 uur en is mede afhankelijk van uw hulpvraag. Vervolgconsulten duren 15-30 minuten. Tijdens het eerste consult kijken wij samen naar wat in de praktijk haalbaar is en stemmen daar uw doelen op af. Daarna bepalen we samen hoe u deze kunt bereiken en uiteindelijk kunt behouden.

Overzicht diëtisten en spreekuurlocaties

Klik hier voor een overzicht.

Huisbezoek:
Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar een spreekuurlocatie te komen, kan de diëtist ook bij u thuis komen. Uw (huis)arts kan dit kenbaar maken  op de verwijsbrief voor de diëtist.

Samenwerking met uw (huis)arts
Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met uw (huis)arts. Alleen als u er bezwaar tegen maakt zullen wij geen gegevens uitwisselen met uw (huis)arts.  Bij de start en het eind van de behandeling rapporteren wij naar de (huis)arts.

Vergoeding
Er wordt 3 uur begeleiding door de diëtist vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze kosten worden verrekend met uw eigen risico.
In veel aanvullende verzekeringen is dieetadvisering opgenomen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of dit bij u het geval is. Consulten vanuit een aanvullende verzekering worden niet verrekend met het eigen risico.

Ketenzorg
Mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte) of COPD (een longaandoening) of CVRM (hart- en vaatziekten) komen vaak in aanmerking voor vergoeding via ketenzorg.
Uw praktijkondersteuner regelt in dat geval de verwijzing naar Meander Voeding &  Dieet.  De consulten worden tot een vastgesteld maximum vergoed en worden niet verrekend met het eigen risico.

Voor verwijzers

In de rechter kolom op deze pagina vindt u de verwijsbrief die u kunt invullen en doorsturen naar Meander Voeding & Dieet.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699