Geestelijke verzorging

Bereikbaarheid en aangepaste werkwijze.


In verband met het coronavirus en het daarbij behorende besmettingsgevaar, is ook de dienstverlening aangepast. Onze klanten zijn veelal mensen met een onderliggend ziektebeeld waardoor zij tot de risicogroepen behoren en veiligheid staat uiteraard boven alles.

Wat houdt dit voor u in?

Alle geestelijk verzorgers zijn op afroep beschikbaar voor de locaties. In verband met het coronavirus en het daarbij behorende besmettingsgevaar, zijn we echter extra alert. Kan de afspraak worden uitgesteld, dan gaat hier uiteraard de voorkeur naar uit.  

 
Einde bericht dd 18 maart 2020

_____________________________________________

Vanuit de algemeen christelijke traditie van de MeanderGroep en als onderdeel van goede zorg zijn voor bewoners van de MeanderGroep geestelijke verzorging en pastoraat aanwezig. De pastorswerken vanuit een christelijke inspiratie, die respectvol openstaat voor ieders levensbeschouwing en/of gelovige achtergrond. Zij bieden bewoners en familie geestelijke begeleiding en ondersteuning door:

  • Gesprek van mens tot mens met aandacht voor wat hem of haar bezighoudt;
  • Gesprek voor ingrijpende levensmomenten en verheldering van de keuzes die daarbij soms gemaakt dienen te worden;
  • Gesprek over levensverhaal en geloofsvragen;
  • Sacrament/ritueel: kerkdiensten, het sacrament der zieken, afscheidsritueel, gebed en zegeningHeeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699