Geestelijke verzorging

Vanuit de algemeen christelijke traditie van de MeanderGroep en als onderdeel van goede zorg zijn voor bewoners van de MeanderGroep geestelijke verzorging en pastoraat aanwezig. De pastorswerken vanuit een christelijke inspiratie, die respectvol openstaat voor ieders levensbeschouwing en/of gelovige achtergrond. Zij bieden bewoners en familie geestelijke begeleiding en ondersteuning door:

  • Gesprek van mens tot mens met aandacht voor wat hem of haar bezighoudt;
  • Gesprek voor ingrijpende levensmomenten en verheldering van de keuzes die daarbij soms gemaakt dienen te worden;
  • Gesprek over levensverhaal en geloofsvragen;
  • Sacrament/ritueel: kerkdiensten, het sacrament der zieken, afscheidsritueel, gebed en zegening