Welkom op de pagina van de afdeling Vaktherapie van MeanderGroep Zuid-Limburg.

De medewerkers, hun specialismen, en de locatie(s) waar zij actief zijn, zijn onderaan deze pagina te vinden.

De afdeling Vaktherapie werkt nauw samen met de verschillende disciplines van de Paramedische Dienst. Indien gewenst kan de therapeut naast zijn eigen specialiteit ook de expertise van de andere disciplines inschakelen. Op deze wijze versterkt men elkaar en kunnen de therapiedoelstellingen multidisciplinair aangepakt worden.

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor muziektherapie en dans- en bewegingstherapie. Een vaktherapeut is gespecialiseerd in minimaal één medium.  Vaktherapie is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is bewustwordings-,veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatie- processen te bewerkstelligen.

Doelen waar wij aan werken zijn o.a.:

  • Kwaliteit van leven 
  • Interactie (activeren)
  • Eigen kracht (succeservaringen)
  • Emotie regulatie (stemming)
  • Motoriek & spraak 

Contact en overige informatie

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via 045 211 00 40

Het is niet mogelijk voor Eerstelijns zorgklanten om binnen Vaktherapie van Meander te krijgen. Dit is alleen mogelijk voor onze bewoners in het Cluster Verpleeghuizen.

Medewerkers

2

Locaties

2

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via

T | 045 - 546 74 80

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep