Voorzitter Cliëntenraad Wonen met Zorg-locatie Laethof

Voor wijkzorgcentrum Laethof zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de rol van voorzitter van de cliëntenraad op zich wil nemen. Ben jij iemand die zich wil inzetten voor het welzijn van onze bewoners en hun naasten? Wil je bijdragen aan een open dialoog met de directie en het management om de kwaliteit van leven van onze bewoners te verbeteren? Dan zijn wij op zoek naar jou

Een voorzitter voor de cliëntenraad Laethof

De cliëntenraad is er voor bewoners, maar ook voor naasten. Een cliëntenraad functioneert door een goed overleg met de directie en het management door middel van een open dialoog. De voorzitter heeft een belangrijke rol in deze: hij/zij zorgt mede voor een cultuur van vertrouwen, waarin de cliënten en zorgaanbieder als gelijken met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken hebben met name het dagelijkse leven van de bewoners als onderwerp. Welke zorg hebben zij nodig om hun kwaliteit van leven te bewaren?

Lid zijn van een cliëntenraad betekent dat er inzet van u verwacht wordt, en kennis van de regelgeving omtrent cliëntmedezeggenschap. Van een cliëntenraadslid wordt verwacht dat hij/zij niet alleen goed geïnformeerd is, maar ook een visie heeft op de gebeurtenissen die plaatsvinden en daarop anticipeert. Een cliëntenraadslid houdt niet alleen rekening met de dagelijkse gang van zaken, maar ook met de komende ontwikkelingen en reageert hierop in het belang van de bewoners. En dat allemaal gezien vanuit de beleving van de bewoners.

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze bereid is/in staat is:

·        zakelijk maar betrokken leiding te geven aan de vergadering;

·        de leden te stimuleren tot een bijdrage;

·        zich te verdiepen in de zorg in Nederland, bij MeanderGroep en specifiek in Laethof;

·        zich te kunnen inleven in de belangen van bewoners en in staat is de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen;

·        kennis te vergaren van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap bewoners;

·        vanuit de cliëntenraad zitting te nemen in de Centrale Cliëntenraad en daar te kunnen omgaan met het mandaat dat hij/zij vanuit de cliëntenraad krijgt, rekening houdend met het feit dat de Centrale Cliëntenraad de belangen behartigt van alle bewoners en klanten van Meander en locatie-overstijgend werkt;

·        over goede sociale vaardigheden te beschikken en een verbinder te zijn (samenwerken in teamverband binnen de cliëntenraad, tussen de cliëntenraad en de Centrale Cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en het management);

·        over goede communicatieve vaardigheden te beschikken (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);

·        kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wij bieden wij?

·        De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen MeanderGroep van nabij te volgen.

·        De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van de bewoners van Laethof te helpen versterken.

Praktische informatie

·        Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend.

·        Kandidaten worden door een selectiecommissie geïnterviewd.

·        De cliëntenraad draagt de nieuwe voorzitter voor en de clusterdirecteur benoemt.

Ook werken als vrijwilliger?

Mocht u interesse hebben in de vacature, ontvangt MGZL graag uw motivatiebrief en CV per e-mail aan de huidige voorzitter van de cliëntenraad Laethof: Elly Deckers: ellydeckers@mgzl.nl of naar de manager van Laethof Kelly van Hooft : kellyvanhooft@mgzl.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly Deckers, tel: 06-21643712 of met Kelly van Hooft, Tel: 06-38629756

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep