Meander Manieren

Medewerkers en vrijwilligers binnen MeanderGroep hebben een aantal afspraken gemaakt over omgangsvormen. Hoe we met klanten en bewoners omgaan en met elkaar als collega’s. Over de relatie werkgever en werknemer in onze organisatie en over de manier hoe we naar buiten treden, bijvoorbeeld in de social media. We noemen dit de Meander Manieren en steeds is daarbij onze slagzin ‘mensen met aandacht’ de leidraad. 

Meldcode huiselijk geweld

Voor verpleegkundigen, verzorgenden en overige medewerkers van MeanderGroep geldt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bij de aanpak is het belangrijk om oog te hebben voor die situaties die misschien niet meteen als mishandeling worden ervaren, maar die wel schadelijk zijn en dus ongewenst. In onze vergrijzende samenleving wordt het steeds belangrijker om aandacht te hebben voor de positie van ouderen en hen, wanneer zij kwetsbaar zijn, te beschermen. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep