Klachtenregeling

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij horen het natuurlijk graag als u tevreden bent, bijvoorbeeld door ons een beoordeling te geven op Zorgkaartnederland.nl.

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat iemand een klacht heeft of ontevreden is. Meestal kunnen zaken in goed overleg tussen klant en de betrokken medewerker worden opgelost. Als dit gesprek niets oplost, kunt u het probleem bespreken met de manager of directeur. Blijft de klacht bestaan, dan kunt u deze voorleggen aan de klachtencommissie of de raad van bestuur .

Wilt u een gesprek met een onafhankelijke persoon, dan zijn er voor elk cluster Vertrouwenspersonen klanten MeanderGroep (juli 2020)

De klachtenregeling klanten MeanderGroep Zuid-Limburg is gebaseerd op de model klachtenregeling van ActiZ en LOC.
Met deze klachtenregeling wordt bereikt, dat alle Meanderklanten dezelfde mogelijkheden wordt geboden, als zij een klacht wensen voor te leggen aan een vertrouwenspersoon, klachtencommissie of Raad van Bestuur met daarbij tevens, in sommige gevallen, de mogelijkheid om zich te wenden tot de Geschillencommissie.
Voor de regeling voor klanten lees hier de informatie: Klachtenbehandeling Klant

Ook kent MeanderGroep een onafhankelijke klachtencommissie voor klanten.. De Klachtencommissie is tijdens kantooruren rechtstreeks telefonisch te bereiken via 045- 561 61 10.
Liever schrijven? Stuur dan uw bericht naar klachtencommissieklanten@mgzl.nl of per post naar:

MeanderGroep Zuid-Limburg
t.a.v. Klachtencommissie Klanten
Antwoordnummer 4034
6400 VC Heerlen    

Als u een brief of e-mail stuurt, vergeet dan niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699