Op deze pagina wordt per zorgsoort aangegeven met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben gesloten voor 2024. Daaronder wordt een overzicht van alle zorgverzekeraars gegeven.

Wijkverpleging / Thuiszorg
Dit betreft verpleging en verzorging thuis voor klanten die geen indicatie vanuit de Wlz hebben.

  • Voor de wijkverpleging hebben wij met alle (*) verzekeraars een contract in 2024

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Dit betreft kortdurende revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname of acute afname van mobiliteit of zelfredzaamheid, met als doel terug te keren naar de thuissituatie.

  • Voor de GRZ hebben wij met alle (*) verzekeraars een contract in 2024

Eerstelijnsverblijf (ELV)
Dit betreft kortdurende zorg en opvang voor klanten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

  • Voor het ELV hebben wij met alle (*) verzekeraars een contract in 2024

Geneeskundige Zorg voor Specifiek Patiëntengroepen (GZSP)
Dit betreft specialistische zorg door een Specialist Ouderengeneeskunde aan thuiswonende klanten en specifieke dagbehandeling voor bepaalde doelgroepen. Het betreft klanten die deze zorg niet op basis van een Wlz-indicatie krijgen.

  • Voor GZSP hebben wij met alle verzekeraars een contract in 2024 met uitzondering van de verzekeraars die onder de inkopende partij Menzis vallen.

Paramedische zorg
Dit betreft diëtetiek, logopedie, ergotherapie en fysiotherapie aan thuiswonende klanten.

  • Voor de paramedische zorg hebben wij met alle (*) verzekeraars een contract in 2024

Eerstelijns psychologie
Dit betreft psychologische zorg aan thuiswonenden klanten.

  • Voor de psychologie hebben wij overeenkomsten met de verzekeraars vallend onder de inkopende partijen CZ, DSW en Caresq.


* Bekijk hieronder alle zorgverzekeraars in 2024:

Inkopende partij

Verzekeraar

Merk

CZ

OWM CZ groep UA

 

 

CZ Zorgverzekeringen NV

 

 

Centrale Zorgverzekeringen NZV NV

 

 

OHRA Zorgverzekeringen NV

 

VGZ

NV Univé Zorg

Univé

 

 

Zekur

 

 

Zekur natura

 

VGZ Zorgverzekeraar NV

VGZ

 

 

IZZ

 

 

VGZbewuzt

 

 

MVJP

 

 

Zorgzaam

 

IZA Zorgverzekeraar NV

IZA

 

NV Zorgverzekeraar UMC

UMC

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (incl. ProLife )

 

 

De Friesland Zorgverzekeraar NV

 

 

FBTO Zorgverzekeringen NV

 

 

Interpolis Zorgverzekeringen NV

 

Menzis

Menzis Zorgverzekeraar

 

 

HEMA

 

 

VinkVink

 

 

AnderZorg

 

DSW

DSW zorgverzekeraar U.A.

 

 

Stad Holland Zorgverzekeraar U.A.

 

 

inTwente Zorgverzekeraar

 

 

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)

 

Caresq

Eucare Insurance PCC Limited

Aevitae

ASR

ASR Ziektekostenverzekeringen NV

ASR

 

 

Ditzo Zorgverzekering

ONVZ

ONVZ Ziektekostenverzekeraar NV

ONVZ

 

 

VvAA zorgverzekering

 

 

Jaaah

Salland (ENO)

Salland Zorgverzekaar NV

Salland Zorgverzekeringen

 

 

Hollandzorg

 

 

ZorgDirect

Zorg en Zekerheid

O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.

Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar


Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep