Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur MeanderGroep

Onze Raad van Bestuur bestaat uit:

-  voorzitter, vacature
-  de heer mr. J.H.W.M. (Jos) Merx

E-mail adres: raadvanbestuur@mgzl.nl

Raad van Toezicht MeanderGroep

De Raad van Toezicht van MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit: 

- de heer J. Hamers, voorziter
- mevrouw M. Dubbeldam
- de heer M. van Nunen
- mevrouw Y. Engelen
- de heer P. Thuis