Afspraken, leveringsvoorwaarden en privacy

Leveringsvoorwaarden 

Met de algemene leveringsvoorwaarden wordt duidelijk wat u als klant van de MeanderGroep mag verwachten en wat uw plichten zijn. 

Intramurale zorg

De afspraken over de WLZ-zorg die Meander levert, zijn beschreven in de onderstaande zorg- en dienstverleningsovereenkomst en de algemene voorwaarden intramuraal (2017).

Voor meer informatie over WLZ-zorg waarop u recht heeft in een instelling kunt u de website van het Zorginstituut Nederland raadplegen: zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas

Hiervan is (nog) geen brochure beschikbaar omdat de informatie regelmatig digitaal wordt aangevuld en geactualiseerd. 

In aanvulling op datgene waar de bewoners in de instellingen van MeanderGroep Zuid-Limburg recht op hebben volgens de WLZ, biedt Meander aanvullende diensten aan. Zie hiervoor het onderstaande "Aanvullende dienstverlening en tarieven voor bewoners van instellingen". De bewoners hebben de keuze om deze diensten al dan niet af te nemen tegen de genoemde vergoeding.

Aanvullende dienstverlening en tarieven voor bewoners van instell.pdf
Zorg- en dienstverleningovereenkomst en Algemene Voorwaarden intramuraal 2017

Voor diverse zorgonderdelen zijn er modules als bijlage bij de zorgovereenkomst

Module Behandeling
Module Kortdurend Verblijf
Module Geriatrische Revalidatie Zorg
Module Dagbesteding
Module BOPZ

Extramurale zorg

Zorgleveringsovereenkomst 2017
Algemene voorwaarden 

Privacy verklaring

Meander gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.  Lees de volledige privacy verklaring van de MeanderGroep

Cookie statement

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Lees hier welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.