Profiel foto's

Business Controller JENS | 36 uur per week

JENS is een coöperatie die wordt gevormd door Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. JENS biedt vanaf 1 januari 2019 preventieve en ambulante jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.  De werkzaamheden worden verricht vanuit een van de werkgebieden van JENS (Heerlen, Landgraaf of Voerendaal).

JENS is op zoek naar een startende en enthousiaste Business controller die het management van JENS gaat voorzien van informatie en advies gericht op kunnen nemen van (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur van de organisatie. De business controller is verantwoordelijk voor de benodigde systemen, processen en informatie om deze ambities, visies en doelen waar te maken.

Concrete werkzaamheden van de business controller JENS zullen zijn:
Het opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages, zoals managementrapportages (bijv. maand-, kwartaal- en jaarrapportage), businesscases, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen; de ondersteuning en bewaking van budgetteringsprocessen; het analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en planningen; het signaleren van trends en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering om op basis daarvan te komen tot forecasts en aanbevelingen; het initiëren van verbeterprocessen, onder meer wat betreft planning en budgettering; het uitwerken van KPI’s en aansluitend de bewaking en sturing op de geformuleerde KPI’s; het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses; fungeren als aanspreekpunt voor in- en externen op het gebied van financiële vraagstukken en (financiële) procesverbetering; maakt onderdeel uit van de werkgroep Bedrijfsvoering; bewaakt mede de SLA’s.

Wij vragen

Je beschikt minimaal over een relevante afgeronde hbo-opleiding (bedrijfseconomisch en/of bedrijfsadministratie) en hebt bij voorkeur enige werkervaring met de beschreven werkzaamheden. Je bent flexibel ingesteld, integer en een verbinder. Daarnaast stressbestendig en beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  Niet geheel onbelangrijk: je bent vasthoudend, tactvol en vindt het een uitdaging om mee te werken aan de opzet van een nieuwe organisatie en de daarbij behorende systemen. 

Om te kunnen starten dien je een verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen. Tevens is bij indiensttreding een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag, afgegeven door de voormalig werkgever, een vereiste en zal door ons een referentie worden opgevraagd.

Wij bieden

Laten we vooropstellen dat we jou de kans bieden om mede vorm te geven aan de jeugdzorg volgens de missie van JENS: ‘Samen jong en sterk opgroeien!’. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst. 

Daarnaast bieden we:

Een dienstverband binnen Koraal, regio Parkstad voor de duur van 1 jaar, met de intentie om dit bij gebleken geschiktheid te verlengen. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Indicatief zal dit vallen binnen FWG 60 van de CAO Gehandicaptenzorg of VVT, dan wel salarisschaal 10 van de CAO Jeugdzorg of Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.  Overige voorwaarden zijn conform de CAO's.
Ingangsdatum zo spoedig mogelijk.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie en de geplande ontwikkelingen daarin kun je contact opnemen met:
Claudia Keuters, Manager bedrijfsvoering a.i. en bereikbaar via T:  06 233 453 39

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV zo snel mogelijk, onder vermelding van het vacaturenummer aan:  fhanssen@jenshelpt.nl.
Alleen sollicitaties verstuurd naar bovenstaand e-mailadres en voorzien van het vacaturenummer worden in behandeling genomen.

Voor meer informatie over JENS kun je terecht op de website jenshelpt en youtube.jens

Je kunt solliciteren op deze vacature t/m 24 juli 2019.

Download vacature