Heereveld

 • Kloosterstraat 25
 • 6374 EN Landgraaf

130 bewoners

Over deze locatie

Heereveld is gelegen in Landgraaf - Ubach over Worms.

Heereveld beschikt over 81 kamers. Onze bewoners wonen zelfstandig en krijgen hulp in de dagelijkse zorg waar nodig. De appartementen hebben een apart woon-slaapgedeelte, waarbij 50 appartementen geschikt zijn voor echtparen. Drie appartementen zijn speciaal voor kortdurend verblijf en/of logeren.

Daarnaast wonen 40 bewoners met dementie in 4 kleinschalige woningen: Anker, de Vlinder, Os Höfke en Bungerveld.

De dagbesteding van Heereveld wordt dagelijks bezocht door deelnemers die thuis wonen, maar extra ondersteuning nodig hebben. Sommige deelnemers bezoeken de dagbesteding 1 of 2 dagen, anderen komen vaker. Om gebruik te maken van de dagbesteding is een zorgindicatie nodig.
De casemanager dementie bekijk hier de pagina over de casemanagers dementie of de zichtbare schakel bekijk hier voor meer informatie over de zichtbare schakel in de thuiszorg kan hier meer informatie over verstrekken.

Naast het wonen en de dagbesteding biedt Heereveld een breed activiteitenprogramma voor alle bewoners én voor deelnemers uit de wijk. Om u een indruk te geven, leest u hieronder voorbeelden van de activiteiten de geboden worden. Ons doel is om samen met bewoners steeds een uitnodigend en inspirerend programma aan te bieden. De verbinding met de wijk vinden we daarbij erg belangrijk!


Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Binnen Heereveld kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 4, 5 en 6 en LG 2 en 4 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel

Folder(s):

Wonen met zorg bij MeanderGroep
 Heereveld een korte kennismaking
Dagbesteding Heereveld
Logeerkamers Heereveld
Clientenraad Heereveld


Heereveld biedt een scala van voorzieningen zoals een brasserie, fysiotherapieruimte, huiswinkel, kapsalon / pedicuresalon voor bewoners en wijkbewoners. U kunt er ook terecht voor het huren van een ruimte. 

Bekijk hier de video:

Bekijk hier het overzicht van Meander locaties in kaart.

Waardeer ons op zorgkaartnederland


De buurt

Buurtbewoners kunnen gebruik maken van faciliteiten als een Brasserie, een huiswinkel, activiteiten, ruimtehuur. De locatie beschikt over een kapsalon en pedicuresalon, een fysiotherapieruimte.

Naast Heereveld zijn aanleunwoningen die met een verbindingsgang aan Heereveld gekoppeld zijn.

Dit betreft 30 aanleunwoningen. Zij ontvangen zorg vanuit het zorgteam van Heereveld. Indien nodig kunnen zij hier 24-uur beroep op doen via alarmering.


Activiteiten

Deze locatie biedt een scala van activiteiten. Naast de reguliere activiteiten zijn er ook incidentele themafeesten zoals o.a.: paasbrunch, kerstdiner, carnaval, bus-uitstapjes, barbecue etc. Wekelijks worden er via een flyer de activiteiten bekend gemaakt. 

De woonvormen van de PG afdeling hebben hun eigen activiteitenaanbod aangepast aan deze doelgroep. De meeste activiteiten zijn ook toegankelijk voor wijkbewoners. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het activiteitenteam: Telefonisch: 06 485 133 89 of per mail via: heereveldab@mgzl.nl 


Maandag

 • Muziekvereniging
 • Kegelen
 • Herenhobby

Dinsdag

 • Bakken
 • Heilige Mis
 • Internetcorner
 • Mens en natuur

Woensdag

 • Sjoelen
 • Zingen
 • Kienen

Donderdag

 • Schilderen
 • Yoga
 • Softbal

Vrijdag

 • Creatief
 • Koersbal

Zondag

 • Themamiddag met muziek e.d.


Paramedische diensten

Binnen deze diensten werken de verschillende disciplines nauw met elkaar samen. Indien gewenst kan de medewerker naast zijn eigen specialiteit ook de expertise van de andere disciplines inschakelen. Op deze wijze versterkt men elkaar en kunnen de therapiedoelstellingen multidisciplinair aangepakt worden.

Logopedie

Daphne Wilms

Daphne Wilms

Voeding en dieet

Jessie Peters

Jessie Peters

Psychologie

Drs. Fanny Glerum

Drs. Fanny Glerum

BIG-registratie: 49925637125
Meer info
 • Bedrijfszorg
 • Generalistische basis GGZ
 • GZ-psycholoog
 • Leefstijlcoaching
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Maatschappelijk Werk

Femke Vreuls

Femke Vreuls

Meer info
 • Rouw en verlies

Geestelijke zorg

Gaby Dijkhuizen BSc

Gaby Dijkhuizen BSc

Meer info
 • Pastorale hulpverlening
 • Rouw- en stervensbegeleiding
 • Zingevingsvragen

Fysiotherapie

Ingrid Bruinsma

Ingrid Bruinsma

BIG-registratie: 59056951204
Meer info
 • Geriatriefysiotherapie
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel) Netwerk
 • Oncologische fysiotherapie

Ergotherapie

Daphne Peters

Daphne Peters

Meer info
 • Geriatrische revalidatie zorg
 • Psychogeriatrie
Vera Krings

Vera Krings

Meer info
 • Bedrijfszorg
 • Psychogeriatrie

Basisartsen

Marin Strik

Marin Strik

Pieter Lozekoot

Pieter Lozekoot

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep