Thuiswonen met dementie

Casemanagers dementie

Wanneer bij een klant een vermoeden van dementie is geconstateerd, gaat hij of zij een onzekere periode tegemoet. Ook de naaste familie zit vaak met veel vragen over het ziektebeeld. Om deze mensen te begeleiden, werkt Meander intensief samen met de keten Hulp bij Dementie Parkstad waarin 30 casemanagers dementie werkzaam zijn. 

De casemanager dementie ondersteunt mensen met het zolang mogelijk behouden van de eigen regie. Hij fungeert als hét onafhankelijke aanspreekpunt binnen de zorgketen rondom een klant. De casemanager werkt samen met de huisarts en alle betrokken zorgverleners en heeft de regie wat betreft het coördineren van zorg en dienstverlening. 


Contactgegevens Casemanagers Dementie
Hier kunt u het overzicht Casemanagers Dementie downloaden.
Vragen over de inzet van een casemanager dementie kunt u mailen naar nicole.thomas@hulpbijdementie.nl

Psychogeriatrische ThuisBegeleiding

In sommige gevallen schiet de reguliere hulp thuis tekort. Psychogeriatrische ThuisBegeleiding richt zich op ouderen met een complexe problematiek en zeer moeilijk (zorgweigerend) gedrag. De klant (en zijn familie en mantelzorgers) worden begeleid bij de acceptatie van hulpverlening, reactivering en revalidatie.

Folder
Hier kunt u onze folder Psychogeriatrische ThuisBegeleiding downloaden.