Casemanagers dementie

Wanneer bij een klant een vermoeden van dementie is geconstateerd, gaat hij of zij een onzekere periode tegemoet. Ook de naaste familie zit vaak met veel vragen over het ziektebeeld. Om deze mensen te begeleiden, werkt Meander intensief samen met de keten Hulp bij Dementie Parkstad waarin 48 casemanagers dementie werkzaam zijn. 

De casemanager dementie ondersteunt mensen met het zolang mogelijk behouden van de eigen regie. Hij fungeert als hét onafhankelijke aanspreekpunt binnen de zorgketen rondom een klant. De casemanager werkt samen met de huisarts en alle betrokken zorgverleners en heeft de regie wat betreft het coördineren van zorg en dienstverlening. 

Vragen over de inzet van een casemanager dementie kunt u mailen naar nicole.thomas@hulpbijdementie.nl

Veel informatie vindt u ook in de website Hulp bij dementie.

Film

Bekijk hier de animatie over Hulp bij Dementie Parkstad.

Psychogeriatrische ThuisBegeleiding

In sommige gevallen schiet de reguliere hulp thuis tekort. Psychogeriatrische ThuisBegeleiding richt zich op ouderen met een complexe problematiek en zeer moeilijk (zorgweigerend) gedrag. De klant (en zijn familie en mantelzorgers) worden begeleid bij de acceptatie van hulpverlening, reactivering en revalidatie.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep