Binnen de ergotherapie zijn er verschillende specialisaties die zich richten op specifieke groepen of problemen. In deze tekst zullen we de specialisaties toelichten zoals cognitieve revalidatie, COVID, geriatrische revalidatie, gerontopsychiatrie, Korsakov, NAH, neurologie en palliatieve zorg. Elk van deze specialisaties heeft hun eigen unieke set van vaardigheden en kennis nodig om de patiënten te helpen hun dagelijkse activiteiten uit te voeren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Cognitieve revalidatie

Mensen kunnen last hebben van cognitieve problemen, waardoor zij niet veel drukte aankunnen, te maken hebben met geheugenklachten of het overzicht bij complexe opdrachten verliezen. Dit kunnen problemen zijn als gevolg van hersenletsel, psychiatrische problemen, neurologische aandoeningen of ouderdom. Omdat zulke problemen erg hinderlijk zijn in het dagelijks functioneren, kan cognitieve revalidatie zinvol zijn.

COVID

Er zijn mensen die klachten houden na corona. Denk aan het verlies van kracht of longproblemen, maar soms zijn de problemen niet meteen zichtbaar, zoals snel moe zijn of problemen hebben met het geheugen of concentratie. Dan kan ergotherapie van betekenis zijn.

Geriatrische revalidatie

Kwetsbare ouderen weer op weg helpen met terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Gerontopsychiatrie

Ouderen krijgen vaak te maken hebben met psychiatrische problemen en krijgen door het ouder worden in toenemende mate last van lichamelijke en (psycho)sociale problemen. Voorbeelden van psychiatrische klachten zijn depressies, angst- of gedragsstoornissen.

Korsakov

De ergotherapeut biedt gespecialiseerde behandeling, begeleiding en advies aan mensen met het syndroom van Korsakov. Ergotherapie richt zich niet op de beperking, maar op de praktische gevolgen die deze met zich meebrengt bij de dagelijkse handelingen.

NAH

Niet aangeboren hersenletsel. Denk hierbij aan hersenbloeding, een herseninfarct, een ongeluk of ziektes als tumoren of een hersenvliesontsteking. De ergotherapeut begeleidt mensen o.a. bij het opnieuw leren uitvoeren en plannen van dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt door training en het aanleren van compensatie- en strategietechnieken.

Neurologie

Neurologische problemen kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Door neurologische problemen kunnen er lichamelijke of cognitieve problemen worden ervaren. Ook kan het gedrag veranderen. De ergotherapeut leert mensen om met de lichamelijke en/of cognitieve problemen om te gaan in het dagelijks leven, geeft advies over hulpmiddelen en helpt en adviseert klanten en hun naasten.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op de best mogelijke kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase. Daarnaast is er aandacht voor het welbevinden van de naasten. Palliatieve zorg is complex. Daarom zijn er verschillende zorgverleners bij betrokken, onder wie ergotherapie. Denk aan het aanbieden van hulpmiddelen om dagelijkse activiteiten, zoals wassen, omkleden en eten, te vergemakkelijken; het vergroten en behouden van het comfort voor de klant, bijvoorbeeld door verplaatsingen zo veilig mogelijk te laten verlopen; het leren besparen van energie en het zorgen voor een comfortabele lig- en zithouding bij pijnklachten.

Parkinson

De ergotherapeut geeft adviezen en training ten aanzien van de dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, werk, hobby’s en het verplaatsen binnen- en buitenshuis. Tijdens de ergotherapeutische behandeling kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: optimaliseren van de dagstructuur en dagbesteding; omgaan met stress en tijdsdruk; oefenen van motorische vaardigheden van de arm en/of hand binnen betekenisvolle activiteiten; met gerichte aandacht handelen toegespitst belangrijke activiteiten; leren omgaan met dubbeltaken; toepassen van externe prikkels (cues) in dagelijkse activiteiten, waardoor momenten van ‘bevriezen’ doorbroken kunnen worden; aanpassen van de omgeving; adviseren en begeleiden van mantelzorgers.

Psychogeriatrie

Aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie). In de praktijk houdt men zich bezig met verstandelijke beperkingen die te maken hebben met geheugenproblemen, bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Korsakov.

Sensorische integratie

Onderzoek en behandeling welke verlichting kunnen brengen voor mensen met klachten als: duizeligheid of gevoel van onbalans, misselijkheid, concentratieproblemen, overgevoeligheden voor licht, geluid en andere zintuiglijke prikkels. Het aanleren van compensatiestrategieën om prikkels die slecht verdragen worden beter te kunnen hanteren in het dagelijks leven. Gewenningsoefeningen om prikkels weer als normaal te kunnen registeren en verwerken in dagelijkse activiteiten.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de specialisaties van ergotherapie of over hoe wij u kunnen helpen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons contacteren via 045 211 00 40 of door een e-mail te sturen naar secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl. Meander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en om u te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw specifieke situatie. Wij helpen u graag verder.

Medewerkers

14

Locaties

17

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via

T | 045 - 546 74 80

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep