Firenschat

 • Schaesbergerstraat 25
 • 6467EA Kerkrade

137 bewoners

Over deze locatie

In Firenschat wonen 137 bewoners. Ongeveer de helft van hen woont in een groepswoning waar verpleeghuiszorg wordt geboden voor bewoners met dementie (PG).Er zijn 6 PG groepswoningen. De namen van de groepswoningen zijn; Kapellerhuske, Maarhof, Oude linde, Staaterhuske, Winselerhuske. De zesde groepswoning is Os Heem gelegen in het appartementencomplex Klein Winselen.

Dan is er ook nog de afd “De Wilg” met 14 bewoners. Deze afdeling is een structuurafdeling met een open karakter waar mensen wonen met een lichte dementie.

De overige helft van de bewoners woont in het woonzorg gedeelte waar men verzorgingshuiszorg ontvangt. Deze bewoners hebben ieder een eigen appartement. 

Firenschat biedt een scala aan voorzieningen zoals een restaurant, een winkel, een kapsalon en een kapel. Tevens worden er veel activiteiten geboden voor bewoners en wijkbewoners. De locatie fungeert als wijkpunt in kader van "Samen Leven" voor de wijk Kerkrade West, waar wijkbewoners terecht kunnen met hulpvragen, hulpaanbod en ideeën.

Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Folder(s):

Voor de algemene folder(s) bekijk deze op de pagina van de wijkzorgcentra: wonen-met-zorg wijkzorgcentra

Binnen Firenschat kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 4, 5 en 6 en LG 2 en 4 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel

Telefoonnummers

Telefoonnumers groepswoningen PG:

De Wilg

045-2114635

Oude Linde

045 2114641 

Sjtaaterhuske

045-2114645

Os Heem

045-2114665

Kapellerhuske

045-2114650

Winselerhuske

045-2114655

Maarhof

045-2114660


Telefoonnumers afdelingen Woonzorg:

Eikenweg

045-2114630

Plataanplein

045-2114620

Esdoornstraat

045-2114615

Kastanjelaan

045-2114610


Bekijk hier de video:

Bekijk hier het overzicht van Meander locaties in kaart.


Waardeer ons op zorgkaartnederland 


De buurt

Firenschat is gelegen in de wijk Kerkrade West-Terwinselen.

Naast Firenschat ligt Smidshof, een complex met 36 zorgappartementen. Aan de andere zijde ligt Klein Winselen, met 45 zorgappartementen.


Activiteiten

Voor verdere informatie over activiteiten kunt u contact opnemen via telefoonnummer 045 211 46 70 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur.


Maandag

 • Zingen
 • Krant voorlezen
 • Kienen
 • Koken
 • Zingen

Dinsdag

 • Handwerken
 • Krant voorlezen
 • Krant en spelactiviteit
 • Spellenmiddag
 • Kienen

Woensdag

 • Krant voorlezen
 • Kleuren
 • Meer bewegen voor ouderen
 • Filmavond

Donderdag

 • Krant voorlezen
 • Rummycub
 • Sjoelen
 • Meer bewegen voor ouderen

Vrijdag

 • Krant voorlezen
 • Creatief
 • Weekafsluiting
 • Frietavond[elke 4de vrijdag v.d. maand]

Zondag

 • Kienavond
 • Muziekavond [beiden om de week]


Paramedische diensten

Binnen deze diensten werken de verschillende disciplines nauw met elkaar samen. Indien gewenst kan de medewerker naast zijn eigen specialiteit ook de expertise van de andere disciplines inschakelen. Op deze wijze versterkt men elkaar en kunnen de therapiedoelstellingen multidisciplinair aangepakt worden.

Voeding en dieet

Marianne Gijsbers - Jacobs

Marianne Gijsbers - Jacobs

Meer info
 • Ziekte van Parkinson

Psychologie

Drs. Tessa Stikkelbroeck

Drs. Tessa Stikkelbroeck

Drs. Caroleyne van der Velden

Drs. Caroleyne van der Velden

6938bcfa8293120138fe90b81217d9e758613b8e.jpg

Roel Ringens

Bekijk specialisaties
 • Gedragsverpleegkundige

Maatschappelijk Werk

Evelien Prevoo

Evelien Prevoo

Meer info
 • Wettelijke vertegenwoordiging

Geestelijke zorg

Lieke van Dun

Lieke van Dun

Fysiotherapie

Mariola Wams

Mariola Wams

BIG-registratie: 49051526204
Meer info
 • Medical taping
 • Mulligan concept
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Neurorevalidatie
 • Ontspanningstherapie
Sophie Basten

Sophie Basten

BIG-registratie: 79929534004
ef9c001ac1f0014fb4b82887061445680297da5f.jpg

Aimée Eurelings

Bekijk specialisaties
 • Oedeemtherapie
6ea6f487c1dc8f1f5d301dd2c2a60e2ec9544ce2.jpg

Serena Smeets

Bekijk specialisaties
 • ParkinsonNet therapeut
3d963a55164cae08e0ba6f13dfb8886962d9a8e0.jpg

Anne Smets-Krekels MSc

Bekijk specialisaties
 • Manuele therapie
 • ParkinsonNet therapeut

Ergotherapie

Miranda Valkenberg

Miranda Valkenberg

Meer info
 • Cognitieve revalidatie
 • Geriatrische revalidatie zorg
 • Psychogeriatrie

Basisartsen

Roel Robeers

Roel Robeers

Bewegingsagoog

Youri Poper

Youri Poper

Meer info
 • Bewegingsagoog

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep