Zuyderland, Sevagram, Cicero en Meander slaan handen ineen

(klik op de afbeelding om het artikel te lezen)

Optimale zorg voor kwetsbare ouderen met een gebroken heup 


Jaarlijks belanden er ongeveer 800 patiënten met een gebroken heup op de Spoedeisende Hulp van Zuyderland Medisch Centrum. Een aanzienlijk deel van deze patiënten betreft een groep kwetsbare ouderen. MeanderGroep, Zuyderland, Sevagram en Cicero en hebben 3 jaar geleden de handen in elkaar geslagen binnen het project ‘Collum Care 2.0’. Het resultaat is een op maat gesneden zorgpad, waarbij de beste zorg voor deze patiëntgroep centraal staat.

Zorgpad op maat
Om de kwetsbare oudere met een gebroken heup zo goed mogelijk te leren kennen, wordt in het zorgproces vroegtijdig een zorgprofessional van de afdeling Ouderengeneeskunde (Geriatrie) betrokken. Hierdoor ontstaat er sneller een zo compleet mogelijk beeld en worden zoveel mogelijk complicaties voorkomen. Ook de overgang naar de zorginstelling of geriatrisch revalidatiecentrum verloopt hierdoor soepeler.

Goede begeleiding
Bij een gebroken heup is het belangrijk om na de operatie snel te mobiliseren. Passende begeleiding is hierin cruciaal. “We weten uit ervaring dat dit van grote invloed is op het herstel van een patiënt”, aldus Geerten van Riet, klinisch geriater in Zuyderland Medisch Centrum. “Daarom hebben wij als samenwerkende zorgorganisaties afgesproken dat oudere patiënten met een gebroken heup, indien nodig, drie dagen na hun operatie doorgaan naar een zorginstelling voor een intensief en op maat hersteltraject. Dit gebeurt zeven dagen per week en iedere patiënt doorloopt hetzelfde, meest optimale programma.”

Mirna Senden (specialist Ouderengeneeskunde bij Meander) vult aan: “Tijdens de ziekenhuisopname is er een nauwe samenwerking tussen de specialismen Orthopedie en de Geriatrie. De Geriatrie brengt de hele situatie van een patiënt goed in kaart. Denk aan lichamelijke en psychische klachten, het algehele functioneren, de zelfredzaamheid in de thuissituatie, de sociale omgeving en de cognitie. Dit totaalbeeld geeft vervolgens inzicht in de revalidatiemogelijkheden. Verder zijn er binnen het zorgpad nu duidelijke afspraken gemaakt over de medische gegevensoverdracht en is er vastgelegd wat er gebeurt op de revalidatieafdeling rondom opname, tijdens de behandelfase en rondom ontslag. Zo wordt met iedere patiënt een revalidatieplan opgesteld, waarin staat welke revalidatiedoelen er zijn, welke disciplines worden betrokken en wat de streefontslagdatum is. Bij ontslag naar huis wordt bekeken welke vervolgzorg er nodig is, in de vorm van bijvoorbeeld thuiszorg of paramedische behandeling vanuit thuis.” 

Doorontwikkeling
Zuyderland, Sevagram, Cicero en MeanderGroep voeren meerdere keren per jaar overleg om het zorgproces te evalueren en verder te verbeteren.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep