Inspiratiesessie 'Ouderenzorg van de toekomst'

Op 6 februari vond een inspirerende bijeenkomst plaats rondom het thema ‘de toekomst van de ouderenzorg’, waarbij Jan Hamers (Hoogleraar Ouderenzorg Maastricht University) en Jos schols (Hoogleraar Ouderengeneeskunde Maastricht University), de leden van de Centrale Cliëntenraad, Raad van Bestuur en de directeuren aanwezig waren.

De centrale vraag tijdens de bijeenkomst was 'Hoe past de koers van Meander bij datgene wat ons te wachten staat?'

De zorgvraag stijgt, evenals de vraag naar geschikt zorgpersoneel. Mensen blijven langer thuis wonen en willen zo lang mogelijk de regie over hun leven behouden. Het welbevinden van ouderen in een kwetsbare positie staat voorop. Deze uitdagingen vragen om nieuwe samenwerkingen en verbindingen met bijvoorbeeld het sociaal domein, de woningcorporaties en organisaties die inzetten op preventie van zorg. We dienen daarnaast veel beter te luisteren naar de wensen: 'Wat heeft het individu nodig? Enkel vanuit een medische bril de situatie bekijken is achterhaald.

Aan de hand van diverse stellingen over onder andere behoud van eigen regie, zolang mogelijk thuis wonen en digitalisering in de zorg werd die dag de onderlinge dialoog aangegaan. Enkele bevindingen waren:

  • Ken je verzorgingsgebied, het netwerk/buurt rondom de inwoner van Parkstad. 
  • Ken het ecosysteem. Iedereen wil zo autonoom mogelijk blijven. Ik beslis hoe mijn dag, mijn leven eruitziet, wie er op bezoek komt. Welke mensen heb ik hiervoor nodig? Hoe ziet het team eruit? Soms hoort hier een professional bij die passende zorg kan verlenen.
  • Blijf concreet over je doelen en experimenteer op kleine schaal.

Verder werd er nog stilgestaan bij een aantal mooie initiatieven van Meander, zoals de de inzet van buurtschakels in Heerlen en Kerkrade en de inzet van VirtueleThuiszorg.

Allen mooie voorbeelden van implementatie van het gedachtegoed!

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep