Maatschappelijk werk als onderdeel breed sociaal team

Vanaf 1 juli 2024 kunnen inwoners voor maatschappelijk werk terecht bij Gemeente Voerendaal. MeanderGroep stopt met het aanbieden van maatschappelijk werk in deze gemeente. Gemeente Voerendaal heeft ervoor gekozen om maatschappelijk werk vanuit eigen huis aan haar inwoners aan te bieden.

Om de samenwerking en samenhang tussen functies te versterken, start de gemeente met een sociaal team dat bestaat uit Wmo-consulenten, maatschappelijk werkers, vrijwilligerscoördinatoren van de Burgerij en mantelzorgondersteuning. Door deze nauwere samenwerking vindt een eenduidige analyse plaats en worden de verschillende aspecten van de hulpvraag onder de loep genomen. 

Door het samenwerken in het sociaal team en kortere lijnen wordt een ondersteuningsvraag efficiënt en door de juiste functionaris opgepakt. De gemeente kijkt breed naar vragen en mogelijke oplossingen. Hierbij worden de huidige maatschappelijke trends scherp in de gaten gehouden, zoals inwoners die langer thuis wonen en een toename aan complexe hulpvragen.

Wat betekent dit voor klanten?

Bestaande klanten blijven ondersteuning ontvangen. Daarin verandert niets. Vanaf 1 juli nemen drie maatschappelijk werkers van de gemeente Voerendaal de hulpverlening over. Gemeente Voerendaal en MeanderGroep zorgen samen voor een goede, soepele overdracht van de huidige klanten. Nieuwe klanten kunnen zich vanaf 1 juli bij de gemeente melden of worden door partners, zoals huisartsen, doorverwezen. 

Hulpvragen

Voorbeelden waarvoor inwoners zich (kosteloos) voor deskundige hulp bij de gemeente kunnen melden:  

  • Zorg-gerelateerde vragen of ondersteuning voor hulpbehoevende of mantelzorger; 
  • Relationele vragen of problemen; 
  • Financiële vraagstukken, hulp bij administratie of regelzaken (contact met instanties); 
  • Toewerken naar werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding; 
  • Hulpvragen over welbevinden. 

Contactgegevens

Voor vragen over maatschappelijk werk kunnen inwoners en partners vanaf 1 juli 2024 contact opnemen met Gemeente Voerendaal: 

Meer informatie, waaronder vragen en antwoorden, staat op:  www.voerendaal.nl/maatschappelijkwerk 

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep