Zorgpartners Oostelijke Mijnstreek starten gezamenlijk ‘Thuiszorgpunt OM’

“Overbelasting thuiszorg heeft piek bereikt, alleen samen op te lossen”

Vanaf donderdag 28 oktober komt er in de Oostelijke Mijnstreek een centraal coördinatiepunt om alle aanvragen voor thuiszorg te coördineren. Dat hebben de verschillende thuiszorginstellingen waaronder Ambulante Thuiszorg, Bergweide, Cicero Zorggroep, MeanderGroep Zuid-Limburg, en de ketenpartners Huisartsen OZL en ziekenhuis Zuyderland alsook zorgverzekeraars CZ en coöperatie VGZ met elkaar afgesproken.

De thuiszorg in de Oostelijke Mijnstreek kan niet meer voorzien in alle zorgvragen op het gebied van wijkverpleging in de regio Parkstad. De thuiszorgteams zijn al sinds de coronapandemie overbelast, het ziekteverzuim is hoog en de druk op de thuiszorg neemt helaas niet af. Dat probleem wordt gedeeld door alle zorgaanbieders in de Oostelijke Mijnstreek. Daarom is besloten om in gezamenlijkheid op te trekken om enerzijds zoveel als mogelijk goede kwalitatieve zorg te blijven leveren en anderzijds de onverantwoorde extreme druk op de thuiszorgteams te verminderen.

Thuiszorgpunt OM

In het Thuiszorgpunt Oostelijke Mijnstreek komen vanaf donderdag alle nieuwe vragen voor thuiszorg in de Oostelijke Mijnstreek centraal binnen. Vanuit dit punt, in nauwe afstemming met het ziekenhuis Zuyderland en de Huisartsen OZL, wordt bepaald wat er met de zorgvraag gaat gebeuren. Op deze manier zorgen we er onder andere voor dat de meest urgente zorgvragen met voorrang worden opgepakt. Huisartsen OZL en ziekenhuis Zuyderland streven ernaar om selectiever patiënten door te sturen vanuit de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis richting de thuiszorg.

Directeur Thuiszorg MeanderGroep Tessa Schreibers: “Dit is de meest efficiënte oplossing voor een dringend probleem. We moeten opkomen voor onze medewerkers die al ruim anderhalf jaar overbelast worden in deze kwetsbare regio. Gelukkig trekken de zorgpartners in de Oostelijke Mijnstreek gezamenlijk met elkaar op, zodat het probleem niet enkel bij de medewerkers in de thuiszorg wordt neergelegd. Alleen samen kunnen we de druk op de zorg verlichten. Dat doen we als professionals, maar we doen ook een beroep op de mantelzorgers om ons, waar mogelijk, te helpen. We beseffen dat dit geen fijne boodschap is, maar het zijn uitzonderlijk drukke tijden voor de zorg. We hopen hiermee de druk te verlichten en voelen ons gesterkt door de steun van de zorgpartners in de regio”. 

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep