Rotary Club Kerkrade en MeanderGroep slaan handen ineen tegen eenzaamheid

Al een vijftal jaren werken ze samen: de Rotary Club Kerkrade en MeanderGroep. Dat leidde tot een aantal kleinschalige, hartverwarmende initiatieven voor ouderen. Dit jaar zijn de plannen grootser. In de zomer vindt de eerste Showtime tegen Eenzaamheid plaats in de Hambos: een evenement dat in de winter nog eens wordt herhaald op de locatie Lückerheide. Het doel van deze dagen is om de bewoners van beide locaties een mooie dag te bezorgen én mensen in de wijk uit hun isolement te halen. “We hopen hiermee een nieuwe traditie in gang te zetten” aldus Paul   Ramaekers van de Rotary Club Kerkrade. 

Rotary Club Kerkrade is een serviceclub die als doel heeft om kennis en ervaring in te zetten die ten goede komen aan de maatschappij. Naast terugkerende thema’s zoals ongeletterdheid, watermanagement, moeder/kind en vrede/veiligheid is ook het terugdringen van eenzaamheid een vast speerpunt. En daarin vinden beide partijen elkaar. “We willen daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de ouderen in Kerkrade “licht Paul Ramaekers toe. “Het is niet zo dat we alleen maar aankloppen met een zak geld; veel belangrijker nog is dat we tijdens Showtime tegen Eenzaamheid zelf de handen uit de mouwen steken. Het serveren van koffie, mensen ophalen en naar de ruimte brengen, een praatje maken… We willen er alles aan doen om mensen een onvergetelijke dag te bezorgen.”

Rond de zomer zal de eerste editie een feit zijn. De eerste plannen staan op papier. Artiesten zijn benaderd. “Het mooie hiervan is dat we twee doelgroepen aanspreken” zegt ook Bjorn Hendriks van de Rotary Club Kerkrade. “Je hebt natuurlijk de bewoners van de Hambos, maar juist ook de mensen in de wijk hopen we op deze dag samen te brengen. Wie weet ontstaan er mooie, blijvende contacten die dag of is de drempel weggenomen voor omwonenden om vaker binnen te stappen.”

Mieke Franssen, clusterdirecteur Wonen met Zorg bij MeanderGroep, is blij met de samenwerking. “Wat ik zo mooi vind aan de Rotary Club Kerkrade is hun maatschappelijk betrokkenheid én vasthoudendheid. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Die vraag hebben Paul en ik ons steeds gesteld en we zijn blijven overleggen, net zo lang tot we ons er allebei goed bij voelden. Door middel van een informatieavond in de Lückerheide hebben we de Rotary Club Kerkrade onlangs bijgepraat over de veranderingen die het zorglandschap met zich meebrengt. Wat je dan ziet is dat er echt wordt meegedacht vanuit onze behoeften en er voortvarend wordt gehandeld. Het plan om ook de mensen in de wijk en rondom locaties Hambos en Lückerheide bij de bijeenkomsten te betrekken, kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. De plannen voor Showtime tegen Eenzaamheid sluiten naadloos aan bij de visie van Meander ‘Leid je  eigen leven, zo thuis mogelijk.’

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep