Zuid-Limburgse samenwerking in zorgland blijkt succesformule

“Zeker in deze vergrijsde regio hebben we elkaar keihard nodig”

Nergens is de vergrijzing en de bijbehorende zorgvraag zo groot als in Zuid-Limburg. Maar tegelijk vindt in deze regio een goede doorstroom plaats en zijn de wachtlijsten aanzienlijk korter dan landelijk gemiddeld. Het geheim voor dit succes ligt in het zorgcoördinatienetwerk Zuid-Limburg: een geoliede samenwerking tussen de twee ziekenhuizen (MUMC+ en Zuyderland), de grote VVT-organisaties (Cicero Zorggroep, Envida, MeanderGroep, Sevagram, Vitala+ en ZuyderlandCare) en de regionale huisartsenorganisaties (ZIO, HOZL en HacoWest).

De samenwerking was er al, maar toen corona in 2020 zijn intrede deed, werd deze versneld opgepakt. Met als eerste resultaat een gemeenschappelijk Zorgpunt waar centraal werd gekeken naar inzetbare bedden. Nicole Thomas, programmamanager Care-Cure vanuit MeanderGroep vertelt: “Door de snelle toestroom van patiënten in de ziekenhuizen, was er de urgentie dat mensen zo snel mogelijk weer vanuit het ziekenhuis doorstroomden naar huis of een andere zorglocatie. Huisartsen en ziekenhuizen gaven aan dat het tijdrovend was om een geschikt bed te vinden; ze moesten elke zorgorganisatie bellen om te kijken waar een bed vrij was. Met het oprichten van het Zorgpunt hebben we dit centraal gebundeld en is er een compleet capaciteitsoverzicht. Beter kunnen inzien wat nodig is en met elkaar die zorgvragen invullen; dat was en is nog steeds de insteek.” 

In het Zorgpunt werken inhoudsdeskundige medewerkers van verschillende organisaties. Zij zorgen samen voor inzicht in capaciteit van de verschillende bedden en koppelen de acute zorgvragen aan de juiste oplossing, dat kan ook een advies richting thuiszorg zijn. Nicole Thomas: “Het zijn stuk voor stuk medewerkers met een goede kennis van de sociale kaart. Zij weten van de hoed en de rand, ook als het gaat om de ingewikkelde wet- en regelgeving.” Patiënten die nu op de SEH binnenstromen, hebben binnen een paar uur al een bed. “Je wilt niet dat ouderen het ziekenhuis ingaan als er geen medisch-specialistische vraag is met vaak functieverlies tot gevolg” benadrukt Lisette Ars. “Met wijkverpleegkundigen die triëren kun je mensen snel opnemen.”

Het bleek vanaf het begin een groot succes. Verwijzers werden ontlast en elk bed werd én wordt nog steeds efficiënt ingezet. Het oprichten van het Zorgpunt was slechts de eerste stap voor een verdere verdieping van de samenwerking. “We wisten elkaar al over en weer te vinden, maar dat is door het succes van het Zorgpunt alleen nog maar versterkt” vertelt Lisette Ars die als programmamanager Care-Cure aan Envida is verbonden. “Natuurlijk ging het breder dan de Covid-bedden. Denk aan revalidatie, crisisopnames, eerstelijnsverblijf of hospicebedden. Corona kwam daar nog eens bovenop. Je hebt elkaar dan keihard nodig.” 

Door het succes worden de twee dames gevraagd voor kennisdeling in andere regio’s. “We worden steeds meer gezien en krijgen vragen door het hele land”, vertelt Nicole Thomas. Hoe ze zelf het succes verklaart? Op die vraag hoeft de programmamanager niet lang na te denken. “We hebben bestuurders met lef” zegt ze. “We zijn begonnen nog voordat de financiering geregeld was. Als we daarmee hadden gewacht hadden we dit nooit kunnen bereiken. We hebben de juiste kartrekkers op de juiste positie. Lijnen zijn heel kort en iedereen kent de route.” Lisette Ars vult aan: “Tel daarbij de noodzaak op van deze vergrijsde regio. Het is niet meer ‘jullie’ en ‘zij’. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en die voelen we ook allemaal zo. En natuurlijk kennen wij ook periodes van enorme krapte, maar daar proberen we grip op te houden door met alle keten schakels snel te schakelen.”

Het is dan ook niet alleen het Zorgpunt dat goed verloopt; het gaat om het geheel van samenwerkingen en afstemming met elkaar, zoals ketenprocedures, KPI’s , een online overzicht van acute VVT-bedden en het hanteren van hetzelfde triagemodel. Maar vooral ook de gezamenlijke ketenschakels die ermee begaan zijn binnen de Care en Cure, zoals de zorgbureaus, wijkverpleegkundigen op de HAP en SEH, en de klikmomenten met de ziekenhuizen. Corona heeft de samenwerking versneld, maar het feit dat deze daarna is uitgebreid om vanuit 1 punt de   (semi)-acute zorg te stroomlijnen, heeft voor een betere grip gezorgd. “Daar zijn we best trots op” klinkt het unaniem.

Op de foto: Nicole Thomas (links) en Lisette Ars.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep