MeanderGroep ontvangt een subsidie voor innovatief 'reablement'-programma

In een gezamenlijke inspanning heeft MeanderGroep Zuid-Limburg, samen met drie andere vooraanstaande zorgorganisaties in Nederland (Cicero Zorggroep, Mijzo en Woonzorggroep Samen), verheugend nieuws ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze hebben namelijk een substantiële subsidie toegekend gekregen voor het ZonMw-programma Reablement. Dit programma – met een looptijd van twee jaar - richt zich op het ophalen, bundelen, door ontwikkelen en delen van kennis en ervaring over 'reablement', een innovatieve benadering van zorgverlening. Hiermee is een startsein gegeven aan diverse pilotprojecten die de zorgorganisaties gaan starten, waaronder het pilotproject van MeanderGroep  ‘Krachtig Chevremont’ dat in oktober 2023 wordt gestart. Een stap die naadloos aansluit bij de visie en strategie van Meander ‘Leid je eigen Leven, zo Thuis mogelijk’.

Wat is reablement?

Reablement betekent ‘Mensen helpen zichzelf weer te helpen’. Het is een zorgfilosofie die de nadruk legt op het herstel en de zelfredzaamheid van mensen. Het doel van reablement is om hen weer in staat te stellen om zoveel en zo lang mogelijk zinvolle, alledaagse activiteiten (weer) zelf te (blijven) doen. Daarmee wordt hun welbevinden en kwaliteit van leven vergroot, stellen wij hen in staat zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en wordt de nood voor professionele zorg vermindert.

Startsein pilot Krachtig Chevremont 

Met het toekennen van de subsidie heeft de pilot Krachtig Chevremont (onder de interventienaam ‘ZelfSterk’) een startsein gekregen. Binnen deze pilot – die in samenwerking met de gemeente Kerkrade, Welzijnsgroep Parkstad, Huisartsen, Zorgverzekeraar CZ en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg is opgezet en in lijn ligt met de Reablement filosofie - worden interventies aangeboden aan alle nieuwe, thuiswonende klanten binnen de wijk Chevremont die zich hebben aangemeld voor wijkverpleging en huishoudelijke hulp. In de toekomst verwacht men een nog grotere doelgroep te bereiken met de toevoeging van dagbesteding.

Veelbelovende stap voorwaarts

Het ZonMw-programma Reablement, dat uiteraard ook de pilotprojecten van de andere zorgorganisaties omhelst, belooft een veelbelovende stap voorwaarts te zijn. Daarnaast hopen we gezamenlijk een inspiratiebron te zijn voor andere zorginstellingen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van reablement in het Nederlandse zorglandschap.

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMW

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep