HEEMwonen, Wonen-Zuid, gemeente Kerkrade, Impuls en MeanderGroep investeren de komende jaren in de leefbaarheid van Kerkrade-Oost

Dit najaar werken zij samen met inwoners, ondernemers en actieve organisaties in de wijk aan een gemeenschappelijk ambitieplan. Tijdens workshops en bij pop-up locaties in de wijk kan iedereen meedenken over de ambities van Kerkrade-Oost.

Leefbaarheid in Kerkrade-Oost

Kerkrade-Oost is een kwetsbare wijk met uitdagingen op het gebied van veiligheid, welvaart en woningbouw. Kerkrade-Oost is ook een wijk met veel kansen. De afgelopen tijd zijn al diverse projecten opgestart om een wijk te creëren waar mensen graag willen wonen. Rolduckerveld wordt de komende jaren bijvoorbeeld grootschalig aangepakt met de sloop van hoogbouwflats, vernieuwing van de openbare ruimte en nieuwbouw. En in de buurt Bleijerheide-Nulland wordt ook een nieuwe impuls gegeven aan de leefbaarheid door een wijkplan voor buren waarbij onder andere vervallen panden worden opgekocht en herontwikkeld. Bovendien is de innovatieve, circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL ook onderdeel van Bleijerheide.

Ambitieplan

Naast deze mooie ontwikkelingen waarbij de wijk kleur krijgt, is er behoefte aan een ambitieplan dat een sterk fundament vormt voor de integrale aanpak van Kerkrade-Oost. Op basis hiervan willen de partners een langjarige samenwerking aangaan en structureel inzetten op versterking van de leefbaarheid en veiligheid in de buurten. Met het ambitieplan “Samen voor Kerkrade-Oost” dragen we bij aan de ambitie om Parkstad te ontwikkelen tot een vitale en leefbare regio.  

Participatie

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te werken aan het ambitieplan voor de wijk. Geïnteresseerden kunnen langskomen bij de pop-up locatie die zich verplaatst naar verschillende locaties in de wijk. Ook worden er verschillende workshops georganiseerd waarin samen met bewoners en betrokken partijen wordt gezocht naar nieuwe kansen.

 Dagen en tijden van de pop-up locatie: 

  •  Maandag 25 september, 13.00u – 19.00u: Catharina kerk op Pastoor Wijnenplein 1
  •  Dinsdag 26 september, 13.00u – 19.00u: Parkeerplaats bij Old Hickoryplein
  • Woensdag 27 september, 13.00u – 19.00u: Parkeerplaats bij Hertogenlaan 15 -17
  • Donderdag 28 september, 13.00u – 19.00u: Voorzijde van het Sjevemethoes bij Sint Pieterstraat 1

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep