De ergotherapeuten van MeanderGroep zijn essentieel in het revalidatieproces na ziekenhuisopname, waarbij ze helpen bij het herstellen en toewerken naar volledige zelfstandigheid. Dit behandelplan richt zich op fysieke en mentale aspecten en streeft naar het herstel van betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Op deze pagina gaan we dieper in op de rol die ergotherapie speelt in een revalidatieproces.

Revalidatie op maat na ziekenhuisopname

De klant kan bij de ergotherapeut terecht voor een revalidatietraject op maat na een ziekenhuisopname. Het eerste samenwerkingsmoment vindt al plaats tijdens de multidisciplinaire intake of de eerste kennismaking. Nadien zal een behandelplan worden opgesteld en vindt er een optimaal revalidatietraject plaats zodat de klant weer veilig en zelfstandig thuis de dagelijkse handelingen kan oppakken en uitvoeren.

Het doel van ergotherapie in het revalidatieproces

Ergotherapie gedurende het revalidatieproces heeft als doel de klant (en zijn mantelzorger) in staat te stellen zijn betekenisvolle dagelijkse activiteiten zo zelfstandig en optimaal mogelijk uit te voeren in zijn eigen leef-, woon- en werkomgeving. Maatschappelijke participatie, met tevredenheid over de bijbehorende rolinvulling, is het ultieme doel van deze behandeling.

Dynamische revalidatieomgeving

Binnen de revalidatie is er sprake van een hoog tempo van herstel en verandering. Het is een zeer dynamische omgeving waarbij vele disciplines betrokken zijn en nauw samenwerken. Voortdurende afstemming tussen de klant en zijn omgeving en het behandelteam is dan ook noodzakelijk voor een zo’n optimaal mogelijk proces.

Zorg op maat

De zorg wordt afgestemd op de wensen en de daadwerkelijk ervaren problemen van de klant. De ergotherapeut gaat na wat men waardevol en belangrijk vindt en hoe zich dit uit in het wel of niet (meer) uitvoeren van activiteiten. Samen met de klant worden de doelen voor de toekomst concreet, haalbaar en toetsbaar opgesteld.

Mogelijkheden en beperkingen

De ergotherapeut maakt een analyse van de fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden en beperkingen en brengt deze in relatie met de context.  Hierdoor wordt duidelijk op welke gebieden zich handelingsproblemen voordoen. Mogelijke gebieden kunnen zijn: zelfzorg, huishouden, vrije tijd, ontspanning, hobbys, werk, studie, productiviteit of de mogelijkheid zich zelfstandig te verplaatsen.

Oplossingen voor handelingsproblemen

Wanneer de mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk zijn kan er worden gekeken of en hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Een mogelijke oplossing kan zijn dat er praktische trainingen worden gegeven om functies en vaardigheden te verbeteren of dat er compensatiestrategieën worden aangeleerd om de impact van de beperkingen op het dagelijks functioneren te verminderen. Ook kan het zijn dat, wanneer de grenzen van herstel zijn bereikt, fysieke aanpassingen en voorzieningen worden ingezet en getraind om functioneren thuis mogelijk te maken.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze aanpak? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op 045 211 00 40 of mail naar secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl. Bij de Hambos staan we klaar om u te begeleiden op de weg naar een gezond en zelfstandig leven. Uw welzijn is onze prioriteit en we kijken ernaar uit om u te assisteren in uw revalidatie- en hersteltraject.

Medewerkers

14

Locaties

17

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via

T | 045 - 546 74 80

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep