Ergotherapie voor ouderen is een cruciaal aspect in de landelijke zorg, gezien ongeveer 50% van de klanten in Nederland ouderen (65+) zijn,. De vergrijzing zal de komende jaren exponentieel toenemen en de overheidsfocus ligt dan ook op het bevorderen van langdurige zelfstandigheid van ouderen in hun eigen huis (met ondersteuning van een sociaal netwerk).

De rol van de ergotherapeut in de ouderenzorg

Ergotherapeuten in de ouderenzorg staan vaak voor de uitdaging om kwetsbare ouderen met complexe problematiek te helpen, die hun regie over het dagelijkse leven en handelen willen behouden. Dit handelen omvat alle essentiële dagelijkse activiteiten, zoals huishoudelijke taken, zelfzorg en maatschappelijke participatie. Ergotherapeuten richten zich op het verbeteren, versterken en mogelijk maken van deze activiteiten om de kwaliteit van leven, welzijn en gezondheid van ouderen te optimaliseren en te behouden. Zowel preventieve als curatieve interventies worden ingezet met de nadruk op de motivatie, persoonlijke behoeften en levensdoelen.

Achteruitgang bij Ouderen: Focusgebieden voor Ergotherapie

Achteruitgang bij ouderen binnen de doelgroep komt vaak voor en kan zich op verschillende manieren manifestere, namelijk:

  • Mobiliteit: Ouderen ervaren afnemende mobiliteit, wat hun zelfstandigheid kan belemmeren.
  • Communicatieproblemen: Achteruitgang in gehoor, visie en spraak leidt tot verminderde communicatiemogelijkheden
  • Cognitieve vaardigheden: Problemen met aandacht, informatieverwerking, geheugen, planning, organisatie en concentratie vormen een uitdaging.
  • Motivatie en apathie: Ouderen kunnen een verminderde motivatie en toename van apathie ervaren.
  • Sociale isolatie: Er is vaak een afname van sociale contacten en een verkleining van het sociaal netwerk.
  • Emotionele gezondheid: Toename van angst en depressie komt voor.
  • Flexibiliteit en veranderingsvermogen: Ouderen ervaren vaak verminderde flexibiliteit en moeite met het omgaan met en anticiperen op veranderingen.

Toekomstige rol van mantelzorgers in de ouderenzorg

Met de toenemende vergrijzing, ontgroening en afname van beschikbare zorg professionals, zal de rol van mantelzorgers steeds groter worden. Mantelzorgers, waaronder partners, familieleden, buren, vrienden en kennissen, worden steeds belangrijker bij het ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en tevens maatschappelijk actief te blijven. Ergotherapeuten betrekken het sociale netwerk in hun interventies om gezamenlijke behoeften van ouderen en mantelzorgers te identificeren en de zorgverlening mogelijkheden voor mantelzorgers te versterken. Dit zal essentieel zijn om de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen te waarborgen in de toekomst.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze aanpak? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op 045 211 00 40 of mail naar secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl. Bij de Hambos staan we klaar om u te begeleiden op de weg naar een gezond en zelfstandig leven. Uw welzijn is onze prioriteit en we kijken ernaar uit om u te assisteren in uw revalidatie- en hersteltraject.

Medewerkers

14

Locaties

17

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via

T | 045 - 546 74 80

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep