Onze ergotherapeuten bieden zorg op maat. We gaan eerst met u (en eventueel uw mantelzorger) in gesprek over wat écht belangrijk voor u is. Samen met onze ergotherapeut gaat u op zoek naar oplossingen voor de beperkingen/ belemmeringen die u in het dagelijks leven ondervind en waarvan u het belangrijk vindt om deze aan te pakken. Samen zorgen we ervoor dat u zo zelfstandig mogelijk kan (blijven) deelnemen aan de maatschappij.

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?

Globaal gaat onze ergotherapeut volgens de volgende stappen te werk.

  • Allereerst vind de kennismaking plaats, waarin besproken wordt wat voor u belangrijk is om aan te werken.
  • Vervolgens doet onze ergotherapeut onderzoek naar de oorzaken van uw beperkingen.
  • Na het onderzoek maakt de ergotherapeut samen met u een plan van aanpak. Onderdelen in het plan van aanpak kunnen zijn: vergroten van de mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving, door bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning en training in het gebruik van de scootmobiel; herstel, ontwikkeling en behoud van vaardigheden van het dagelijks leven, bijvoorbeeld wassen en aankleden of structuur aanbrengen tijdens het koken.
  • Afsluitend vind er altijd een evaluatie plaats om te bepalen in hoeverre de vooraf gestelde doelen behaald zijn. 

Ergotherapie aan huis

Ergotherapie aan huis is een vorm van ergotherapie waarbij onze ergotherapeut bij u thuis de behandeling laat plaatsvinden. Deze vorm van behandeling biedt de mogelijkheid om u thuis te observeren en zo concrete problemen te traceren. Door deze observatie kan onze ergotherapeut een beter beeld krijgen van de activiteiten en taken die voor u als moeilijk worden ervaren en hiervoor op maat gemaakte oplossingen bieden om deze taken gemakkelijker en tegelijkertijd ook veiliger te maken. Bovendien kan ergotherapie aan huis helpen bij het vergroten van uw zelfstandigheid en de kwaliteit van leven.

Multidisciplinaire samenwerking

In sommige gevallen kunnen onze ergotherapeuten de samenwerking opzoeken met andere zorgverleners. Dit kan een wijkverpleegkundige, verpleegkundige en/of de gemeente/Wmo betreffen. Echter kan de ergotherapeut ook in samenspraak met de huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist en/of diëtist het probleem oplossen.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze aanpak? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op 045 211 00 40 of mail naar secretariaatparamedischedienst@mgzl.nl. Bij de Hambos staan we klaar om u te begeleiden op de weg naar een gezond en zelfstandig leven. Uw welzijn is onze prioriteit en we kijken ernaar uit om u te assisteren in uw revalidatie- en hersteltraject.

Medewerkers

14

Locaties

17

Contact

Voor een eerste afspraak of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Paramedische Dienst via

T | 045 - 546 74 80

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep