Met een keurmerk laten we zien dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening.

ISO

MeanderGroep voldoet aan de ISO 9001-2015 norm. In 2021 heeft de jaarlijkse ISO 9001 audit plaatsgevonden. De auditoren van KIWA voerden gesprekken met teams in de clusters Verpleeghuizen, WMO BD, FinanciĆ«n, I&A en Kwaliteit. Ze spraken hun waardering uit over het enthousiasme en openheid in de gesprekken en de betrokkenheid bij bewoners/cliĆ«nten. Er waren complimenten voor de verbeteringen die we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Naast veel sterke punten zijn er dan ook geen nieuwe tekortkomingen geconstateerd. 

In 2022 vindt een evaluatie plaats van de beschikbare certificerende instellingen, waarbij wordt onderzocht of deze beter aansluiten bij de wensen en behoeften van MeanderGroep


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep