Met een keurmerk laten we zien dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening.

ISO

MeanderGroep voldoet aan de ISO 9001-2015 norm. In 2022 heeft de jaarlijkse ISO 9001 audit plaatsgevonden. De auditoren spraken hun waardering uit over het enthousiasme en openheid in de gesprekken en de betrokkenheid bij bewoners/cliënten. 

In 2022 heeft een evaluatie plaats gevonden van de beschikbare certificerende instellingen, waarbij werd onderzocht of deze beter aansluiten bij de wensen en behoeften van MeanderGroep. N.a.v. deze evaluatie wordt de ISO audit voortaan uitgevoerd door Certificatie in de Zorg. 

De eerste audit heeft plaatsgevonden in juni 2023. De auditor sprak met collega’s en bewoners van de locaties Lückerheide en de Hambos, de collega’s van Hulp bij de Huishouding en Centrum voor Informele Zorgondersteuning Parkstad. De auditor was onder de indruk van wat hij heeft gehoord tijdens de gesprekken en de gedrevenheid van de collega’s. De kernwaarden worden door de collega’s herkend en ook toegepast in het werk. Het was bijzonder om te zien hoe er met de bewoners wordt omgegaan; iedereen wordt begroet en er wordt aandacht gegeven. Medewerkers kennen de bewoners en hebben aandacht voor eigen regie en de wensen van bewoners en de HbH klanten. Hiernaast wordt nagedacht over hoe we familie en overige naasten kunnen betrekken. De deelnemende bewoners waren allemaal zeer tevreden. Verder gaf de auditor complimenten over onze multidisciplinaire samenwerking. Medewerkers hebben goed in beeld wie ze wanneer moeten inzetten, dit geldt ook voor de activiteitenbegeleiding en mantelzorgondersteuning. De deelnemers gaven verder aan tevreden te zijn over de opleidingsmogelijkheden die Meandergroep hen als werkgever biedt.

De auditoren geven aan dat MeanderGroep een ambitieuze organisatie is met heldere doelstellingen en een volwassen kwaliteitssysteem. 

In 2023 is het PREZO keurmerk voor dementie op jonge leeftijd behaald. De auditoren spraken hun waardering uit over de manier waarop de zorg vormgegeven wordt.


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep