Keurmerken en certificaten

Keurmerken en certificaten

Met een keurmerk laten we zien dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening.

Met een keurmerk laten we zien dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening.

ISO

MeanderGroep Zuid-Limburg voldoet aan de ISO 9001-2015 norm. In december 2020 heeft de jaarlijkse ISO 9001 audit plaatsgevonden. Vanwege de coronamaatregelen vond de audit dit jaar digitaal plaats. De auditoren van KIWA voerden gesprekken met teams in de thuiszorg, wijkzorgcentra en HR, inkoop en kwaliteit. Ze spraken hun waardering uit over het enthousiasme en openheid in de gesprekken en de betrokkenheid bij bewoners/cliënten. Er waren complimenten voor de verbeteringen die we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Naast veel sterke punten zijn er dan ook geen nieuwe tekortkomingen geconstateerd.

De volgende externe toetsing zal plaats vinden in november 2021.


Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is sinds 2011 een kompas en een beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie en met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.

De criteria voor het Waarborgzegel Fixatievrij Zorginstelling geven handen en voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe uit de wet Zorg en dwang. Alle locaties van Meander Wonen met Zorg hebben een waarborgzegel met drie sterren en voldoen daarmee aan de strengste normen en criteria van het waarborgzegel.

De auditoren toonden zich onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers én de vele mooie initiatieven die zij nemen om de zorg te verbeteren. De looptijd van het huidige waarborgzegel is verlengd toto 31-12-2020.

Fixatievrije zorginstelling

De auditoren toonden zich onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers én de vele mooie initiatieven die zij nemen om de zorg te verbeteren.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep