Keurmerken en certificaten

Met een keurmerk laten we zien dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening.

ISO

MeanderGroep Zuid-Limburg voldoet aan de ISO 9001-normen. Tijdens de meest recente audit (oktober 2017)  hebben auditoren van KIWA de organisatie bezocht, met medewerkers gesproken en een rondgang gemaakt waarbij diverse zaken werden bekeken. Ze gaven aan dat ze vooral enthousiasme en een hoge mate van professionaliteit hebben ervaren. Verder heeft Meander aangetoond voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering met als belangrijkste doel de klanttevredenheid, gastvrijheid en veiligheid te verhogen en de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden. 

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is sinds 2011 een kompas en een beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie en met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.

De criteria voor het Waarborgzegel Fixatievrij Zorginstelling geven handen en voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe uit de wet Zorg en dwang. Alle locaties van Meander Wonen met Zorg hebben een waarborgzegel met drie sterren en voldoen daarmee aan de strengste normen en criteria van het waarborgzegel.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699