Met een keurmerk laten we zien dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening.

ISO

MeanderGroep Zuid-Limburg voldoet aan de ISO 9001-normen. Tijdens de meest recente audit (oktober 2019)  hebben auditoren van KIWA de organisatie bezocht, met medewerkers gesproken en een rondgang gemaakt waarbij diverse zaken werden bekeken. De auditoren toonden zich onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers én de vele mooie initiatieven die zij nemen om de zorg te verbeteren.  

De volgende externe toetsing zal plaats vinden in december 2020.

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is sinds 2011 een kompas en een beloning voor zorginstellingen die willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie en met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.

De criteria voor het Waarborgzegel Fixatievrij Zorginstelling geven handen en voeten aan het ‘Nee, tenzij’ principe uit de wet Zorg en dwang. Alle locaties van Meander Wonen met Zorg hebben een waarborgzegel met drie sterren en voldoen daarmee aan de strengste normen en criteria van het waarborgzegel.

De auditoren toonden zich onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers én de vele mooie initiatieven die zij nemen om de zorg te verbeteren. De looptijd van het huidige waarborgzegel is verlengd toto 31-12-2020.

De auditoren toonden zich onder de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers én de vele mooie initiatieven die zij nemen om de zorg te verbeteren.