Lid cliëntenraad Wonen met Zorg-locatie Vroenhof/ Hoog Anstel

MeanderGroep  Zuid-Limburg (MGZL) hecht veel waarde aan de mening van onze klanten/bewoners en die van hun familie over de zorg en diensten die wij leveren. Alles wat we doen, is erop gericht dat klanten/bewoners de regie behouden over hun eigen leven. Zij staan centraal bij Meander. In onze gesprekken met klanten/bewoners vragen we regelmatig hun mening en zij kunnen natuurlijk altijd terecht bij hun verzorgende. Zo werken we samen aan persoonsgerichte zorg, en bieden wij directe, individuele inspraak.

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die meerdere klanten/bewoners raken. Dat geldt voor klanten van de thuiszorg en de hulp bij het huishouden (Wmo / Sociaal Domein), en voor onze bewoners van onze verpleeghuizen, groepswoningen of wonen met zorg locaties. Deze onderwerpen komen aan de orde in de medezeggenschapsorganen van Meander, de cliëntenraden. Zij verbinden en behartigen de gemeenschappelijke belangen van de klanten/bewoners. Zij nemen ook initiatief om de informatie over en de kwaliteit en service van de zorg in het algemeen te verbeteren door overleg, advisering en instemming. De cliëntenraden vinden hun basis in de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ 2018).

Meander organiseert de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de klanten/bewoners. Er zijn cliëntenraden, ingesteld voor één (soms 2) locatie(s) die de gemeenschappelijke belangen behartigen van de bewoners binnen die locatie. Ook de thuiszorg en Wmo / Sociaal Domein hebben ieder een cliëntenraad. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad, waarin afgevaardigden van alle cliëntenraden vertegenwoordigd zijn.

Voor de cliëntenraad van wonen met zorglocatie Vroenhof en Hoog Anstel zijn wij op zoek naar enthousiaste leden, die het huidige team willen komen versterken.

Wijkzorgcentrum Vroenhof en Hoog Anstel

In zorglocatie Hoog Anstel wonen 39 bewoners die verzorgingshuiszorg ontvangen. Met een veelzijdig zorgpakket wordt zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan de individuele behoeften van de bewoners. De zorgverlening begint dan ook pas met datgene waartoe de bewoner zelfstandig niet meer in staat is. Waar mogelijk houdt de bewoner de regie zoveel mogelijk in eigen handen. In Hoog Anstel is tevens Logeerhuis Parkstad gevestigd, een plek waar mensen tijdelijk kunnen verblijven als ze zorg nodig hebben en niet thuis kunnen verblijven. Als overbruggingszorg, als iemand uitbehandeld is in het ziekenhuis maar nog onvoldoende hersteld is om weer zelfstandig thuis te wonen. Of als respijtzorg, indien een mantelzorger even uitvalt, bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekte of om andere redenen.

In wijkzorgcentrum Vroenhof wordt verpleeghuiszorg geboden aan 18 mensen met dementie (PG). Deze verblijven op de zogeheten transferafdeling van de MeanderGroep. Het verblijf is van tijdelijke aard. Ook biedt zorglocatie Vroenhof zorg aan 36 mensen met lichamelijke en psychische beperkingen. Deze bewoners wonen in het woonzorggedeelte.

Wij zijn op zoek naar:

ENTHOUSIASTE LEDEN voor de CLIËNTENRAAD zorglocatie Vroenhof / Hoog Anstel

Wij verwachten van u:

·        Dat u bekend bent met of bereid bent u te verdiepen in het reilen en zeilen binnen Vroenhof en Hoog Anstel.

·        In staat bent de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen.

·        Onderscheid kunt maken tussen persoonlijk belang, individueel en algemeen bewonersbelang en instellingsbelang.

·        Beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding en daarin een verbinder bent.

·        Dat u graag deel wil uitmaken van een hecht team dat de bewoners van Vroenhof en Hoog Anstel vertegenwoordigt.

·        Communicatief vaardig bent.

·        Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.

·        Gemiddeld 4-6 uur per maand aan de cliëntenraad kunt besteden.

·        Dat u bij voorkeur in de regio woont.

Wij bieden u:

·        De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen Meander van nabij te volgen.

·        De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van bewoners van Vroenhof en Hoog Anstel te helpen versterken.

Praktische informatie

·        Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een onkostenvergoeding wordt toegekend.

·        De manager en de voorzitter van de lokale cliëntenraad voeren een eerste gesprek en vervolgens worden geschikte kandidaten voorgedragen aan de directeur.

MeanderGroep volgt de selectieprocedure zoals opgenomen in de medezeggenschapsregeling WMCZ 2018.

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van de clientenraad, stuur dan een email inclusief motivatiebrief en CV  naar Silvia Jedamzik; silviajedamzik@mgzl.nl (manager zorglocatie Hoog Anstel), Rik Bruinsma; rikbruinsma@mgzl.nl (manager zorglocatie Vroenhof) en Yvonne Vroomen – Monsewije; Yvonnevroomen@mgzl.nl (voorzitter clientenraad zorglocatie Vroenhof-Hoog Anstel).

U kunt hen tevens ook vrijblijvend benaderen voor meer informatie over de inhoud van deze functie en voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure.

Silvia Jedamzik is bereikbaar op telefoonnummer: 06-43364477

Rik Bruinsma is bereikbaar op telefoonnummer: 06-51363079

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep