Intern toezicht

Raad van Toezicht MeanderGroep

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van MeanderGroep passen deze code toe en leggen verantwoording hierover af. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten en verschillende reglementen welke overeenstemmen met de Governancecode.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de organisatie haar maatschappelijke doelstelling realiseert en dat de Raad van Bestuur de juiste (strategische) keuzes maakt, waarbij belangen en risico’s zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

De Raad van Toezicht van MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit: 

  • de heer Ir. P.T.H.J. Thuis (voorzitter)
  • de heer F. van Kasteren
  • de heer prof. dr. W.P. Achterberg
  • mevrouw dr. H.C. Beerens
  • mevrouw prof. dr. M.J.G. Jacobs
  • mevrouw prof. dr. G. Odekerken - Schröder 

De Raad van Toezicht is te bereiken via de concernsecretaris: kimlindelauf@mgzl.nl

Extern toezicht

MeanderGroep heeft te maken met diverse externe toezichthouders, voor de zorg specifiek zijn dit de IGJ, Nza, de ACM, de Voedsel- en Warenautoriteit, maar ook gemeenten en provincie, brandweer, GGD, Belastingdienst en Arbeidsinspectie.
Met name de IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg en bewaakt de rechten van de klanten.

In 2021 heeft IGJ een bezoek gebracht op het thema Wet zorg en dwang. Hun rapport vindt u hier

Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep