Toezicht

Intern toezicht

De raad van toezicht van MeanderGoep Zuid-Limburg houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. Daarbij neemt de raad van toezicht de Zorgbrede Governance Code 2017 in acht.

Extern toezicht

MeanderGroep heeft te maken met diverse externe toezichthouders, voor de zorg specifiek zijn dit de IGZ, Nza, de ACM, de Voedsel- en Warenautoriteit, maar ook gemeenten en provincie, brandweer, GGD, Belastingdienst en Arbeidsinspectie.
Met name de IGZ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg en bewaakt de rechten van de klanten. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699