Klachten

Klachtenfunctionaris

Bij Meander vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten nemen we iedereen serieus. Bent u ontevreden over onze zorg- en dienstverlening? Dan kunt u dat bespreken met onze medewerkers of de leidinggevende. Lukt het niet om tot elkaar te komen, dan kan ook de klachtenfunctionaris met u zoeken naar een oplossing. U kunt de klachtenfunctionaris als volgt bereiken:
klik hier voor het invulformulier.

Liever mailen of schrijven? Stuur een bericht aan klachtenklant@mgzl.nl of een brief per post naar:
MeanderGroep Zuid-Limburg
T.a.v. Klachtenfunctionaris Klanten MGLZ
Antwoordnummer 4034, 6400 VC Heerlen    

Vergeet niet om uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. De klachtenfunctionaris neemt daarna met u contact op.

Is er behoefte aan de bijstand van een cliëntvertrouwenspersoon dan kunt u de vertrouwenspersoon als volgt bereiken: vertrouwenspersoonklant@mgzl.nl


Klachtencommissie

Leidt de ondersteuning van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie MeanderGroep Zuid Limburg. De klachtenfunctionaris zal u daarover informeren.

Geschil

Als u het niet eens bent met de uitkomst van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris of het oordeel van de klachtencommissie MGZL, dan is er sprake van een geschil en kunt u in beroep gaan bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg. De commissie houdt een hoorzitting waar u uw klacht kunt inbrengen en de betrokken medewerkers worden gehoord. De uitspraak van de landelijke geschillencommissie is bindend. 

De Geschillencommissie is als volgt bereikbaar: degeschillencommissiezorg.nl
Contactformulier: degeschillencommissiezorg.nl/contact Tel: 070 - 310 53 80 

Klachten Wet zorg en dwang (Wzd)

Ook voor klachten in het kader van de Wzd kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hierbij geldt vervolgens een aparte procedure. Op grond van de Wzd moeten klachten over de beslissingen en het nakomen van verplichtingen in het kader van het verlenen van onvrijwillige zorg die genoemd zijn in artikel 55 van die wet beoordeeld worden door een externe klachtencommissie.

MGZL verwijst deze klachten door naar: Klachtencommissie Onvrijwillige zorg: kcoz.nl | Tel: 088 - 077 20 60 | E-mail: info@kcoz.nl

Op grond van de Wzd heeft een cliënt recht op advies en bijstand van een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersonen Onvrijwillige zorg zijn als volgt bereikbaar:

Kijk hiervoor meer informatie
Algemeen: Adviespunt Zorgbelang adviespuntzorgbelang.nl | Tel. 088 – 929 40 99 |  E-mail: cvp@adviespuntzorgbelang.nl

Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep