Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Wat houdt dit in?

De Wet zorg en dwang vervangt een andere, oude wet: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Aan mensen met dementie moeten vrijheid en veiligheid geboden worden, onafhankelijk van de plek waar ze wonen. Dat betekent dat de Wet zorg en dwang niet alleen in het verpleeghuis geldt – zoals bij de BOPZ -  maar overal waar professionele zorg wordt gegeven. Ook bij zorg thuis, bij de dagbesteding of zorgboerderij. Het heeft lang geduurd voordat voor zorgorganisaties duidelijk werd hoe de wet moet worden toegepast. En nog steeds zijn er vragen en onduidelijkheden. Daarom wordt 2020 landelijk beschouwd als een overgangsjaar waarin we stap voor stap steeds meer volgens de nieuwe wet gaan werken.

In de nieuwe wet staan vrijheid en zorgvuldigheid voorop. De kern van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat onvrijwillige zorg niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de klant of zijn omgeving. In de thuiszorg (wijkverpleging en hulp bij het huishouden) verleent Meander alleen vrijwillige zorg.

  • Deze video geeft een korte uitleg.
  • Lees hier onze folder Wet zorg en dwang (mei 22)
  • Bekijk hier de volgende pagina voor nog meer informatie

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep