Veiligheid van zorg en wonen

Vrijheidsbeperking

De wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (wet BOPZ) beschermt de rechten van klanten die te maken kunnen krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder in de psychogeriatrische afdelingen in een zorginstelling. Vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met dementie zijn zware maatregelen. Daarom gaat MeanderGroep uit van het principe 'niet toepassen, tenzij…' Bij risicovol gedrag van klanten is het beleid gericht op het voorkomen van vrijheidsbeperkende interventies. Als het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking ingezet.
De wettelijk vertegenwoordiger van de klant wordt in principe altijd betrokken bij de aanpak en de evaluatie van besluiten om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Het besluitvormingsproces wordt transparant en toetsbaar vastgelegd in het zorgplan.

Lees de folder 'Opname of verblijf' van het CIZ over de wet BOPZ.

Brandveiligheid

In onze locaties voor Wonen met Zorg wonen veel kwetsbare mensen. MeanderGroep hanteert hoge eisen ten aanzien van controles op gebouwen en de brandveiligheid van de omgeving. Alle locaties waar langdurige zorg wordt geboden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer indien nodig snel wordt gealarmeerd. 

Onze bedrijfshulpverleners zijn geschoold in hoe te handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.Ook onze medewerkers en vrijwilligers krijgen informatie over wat te doen bij brand. Ondanks plannen en controles leren ervaringen elders dat oefenen belangrijk is. Alleen zo weten we zeker dat alles naar behoren werkt. Bij alle locaties van de MeanderGroep vinden jaarlijks oefeningen plaats.

Voedselveiligheid

Op basis van de HACCP Voedselveiligheid stelt Meandergroep hoge eisen aan de leveranciers.Om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten op de locaties van Wonen met Zorg te borgen wordt er volgens strikte richtlijnen gewerkt.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699