Kick-Off ‘Krachtig Chevremont’

Afgelopen donderdag en vrijdag vond bij MeanderGroep Zuid-Limburg de Kick-Off bijeenkomst plaats van het pilotproject ‘Krachtig Chevremont’. In het project gaan medewerkers van MeanderGroep hun zorg en ondersteuning volgens de principes van Reablement aanbieden aan hun klanten. Wat houdt Reablement precies in? “Reablement betekent vrij vertaald ‘mensen helpen zichzelf (weer) te helpen’”, aldus José Blezer, leerexpert binnen Meander Leren. Omdat klanten vaak niet op de hoogte zijn van het begrip Reablement, wordt de interventie ‘ZelfSterk’ genoemd. Bij ZelfSterk gaat het om het stimuleren van eigen regie en eigen kracht, wat perfect aansluit bij de kernwaarden van MeanderGroep.

Dit doet de medewerker niet alleen, maar in een multidisciplinair ZelfSterk-team. Binnen ZelfSterk werkt het wijkteam nauw samen met de Hulp bij het Huishouden, buurtschakels, paramedici en de praktijkondersteuner van de huisarts. De Kick-Off bijeenkomst startte dan ook met een voorstelronde waarin deelnemers vertelden over hun rol en wat zij kunnen betekenen binnen het pilotproject. Hieruit bleek maar weer dat iedereen een onmisbare schakel is in de zorg en ondersteuning voor de klant. Dit werd  benadrukt door Tessa Schreibers, clusterdirecteur Wijkverpleging: “Een belangrijke factor in dit project is dat we ook leren van elkaar en elkaars expertise gaan waarderen; je kunt dit niet alleen.”

Om het gedachtegoed nog wat meer kracht bij te zetten, liet José Blezer de groep een filmpje zien over de ‘Blauwe Zones’; plaatsen in de wereld waar mensen gelukkig oud worden. De onderliggende boodschap was hier vooral ‘Waar worden mensen gelukkig van en hoe kun je hieraan bijdragen?’, iets wat erg mooi aansluit bij de aanpak van dit nieuwe project.

Nadat het proces van ‘ZelfSterk’ was toegelicht, kregen deelnemers enkele stellingen voorgelegd waarmee ze het eens of oneens konden zijn. Bijvoorbeeld ‘Mijn gedrag als medewerker bepaalt de mate waarin de klant beweegt.’, of ‘Ik stimuleer mijn klanten optimaal in hun zelfredzaamheid’. De conclusie was hier echter snel duidelijk; of je het nu eens of oneens was met deze stellingen, iedereen was vastberaden om hier in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Tot slot werd de proef op de som genomen: medewerkers gingen tijdens een actieve brainstorm nadenken over waarom het zo belangrijk is om klanten te betrekken bij huishoudelijke en zorgtaken, wat zij hierin kunnen betekenen en waarom het niet altijd lukt om klanten optimaal te stimuleren. Uit de resultaten bleek dat de medewerkers van MeanderGroep al een aardig eind op weg zijn in het bevorderen van eigen regie en eigen kracht. We zijn er dan ook van overtuigd dat ze dit project tot een goed einde gaan brengen en zijn benieuwd naar de resultaten. Wordt vervolgd!

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Kerkrade, Welzijnsgroep Parkstad, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, Zorgverzekeraar CZ en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.


Nieuwsgierig naar extra informatie? Ontdek hier onze overige nieuwsberichten.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep