Bestuursvoorzitter Jack Jansen verlaat MeanderGroep

Jack Jansen heeft de Raad van Toezicht laten weten een nieuwe stap in zijn carrière te willen maken, in de wetenschap Meander goed achter te laten. Hij zal zijn werkzaamheden per 15 november overdragen.

De Raad van Toezicht respecteert dat besluit en kijkt met waardering en plezier terug op zijn bestuursperiode.

Jack Jansen werd in februari 2019 voorzitter, nadat het toenmalige bestuur plotseling opstapte. Samen met medebestuurder Michael Ehlen bracht Jack Jansen Meander in rustiger vaarwater, ondanks de ingewikkelde coronaperiode. Zo nam Jack Jansen het voortouw in het eerste Nederlandse coronacentrum in Urmond, behartigde hij daar de belangen van onze klanten, bewoners en medewerkers en vertegenwoordigde hij Meander zeer goed in de media.

Onder zijn regie kwam ook de nieuwe Meander Zorgvisie tot stand, waarmee we Parkstad nog beter kunnen bedienen. De Raad van Toezicht is Jack Jansen dankbaar voor zijn inzet en wenst hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière. De RvT van MeanderGroep Zuid-Limburg is de zoektocht naar een vervanger gestart en zal daar later over berichten.  

Namens de Raad van Toezicht, Peter Thuis, Voorzitter

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep