Belgisch bedrijfsbezoek aan MeanderGroep in het teken van inclusief werkgeverschap

Afgelopen vrijdag ontving onze afdeling Social Return, samen met WSP Parkstad en het UWV, een aantal medewerkers van Belgische ontwikkelbedrijven en zorgorganisaties, die geïnteresseerd waren in onze aanpak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. MeanderGroep is namelijk voorloper op het gebied van inclusief werkgeverschap.

Tijdens het bezoek werden kennis en ervaringen uitgewisseld, waarbij onze collega’s dieper zijn ingegaan op verschillende aspecten binnen deze aanpak. Zoals het ontstaan van de functie Zorgassistent, de inzet van speciale doelgroepen via detacheren en onze werkervaringsplekken en interne begeleiding.

De verschillen in wetgeving tussen België en Nederland leidden tot interessante discussies. Het bevestigde nogmaals hoe belangrijk Nederlandse initiatieven als de Wet banenafspraak en de Social Return verantwoording zijn. Deze spelen een cruciale rol in ons streven naar inclusief werkgeverschap.


Vervolgens stond een rondleiding door onze Wonen met Zorg-locatie Dokter Calshof op het programma. Manager Anneke Kaczmarek bood een kijkje in onze werkwijze en de huiselijke sfeer die wij binnen onze locaties koesteren. Onze Belgische gasten lieten weten onder de indruk te zijn van deze warme sfeer alsook de sterke betrokkenheid van onze vrijwilligers en hun grote bijdrage aan het welzijn van de bewoners.

Het enthousiasme van de hele groep en de uitwisseling van ideeën hebben geleid tot waardevolle, nieuwe inzichten. We willen onze Belgische gasten dan ook bedanken voor hun interesse en betrokkenheid. We kijken ernaar uit om elkaar in de toekomst weer te ontmoeten.

Met elkaar bouwen we aan een inclusieve omgeving voor iedereen, ongeacht grenzen of achtergronden.

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep