Wijkverpleging

Thuis blijven wonen met een zorgbehoefte

Als u tijdelijk of langdurig ziek bent of als u bijvoorbeeld moeten opknappen na een ziekenhuisopname, is professionele hulp vaak onmisbaar. Een ziekte of handicap kan heel ingrijpend zijn. De zichtbare schakel van MeanderGroep kan u ondersteunen. Deze zet een team van verpleegkundigen / verzorgenden in, die u begeleiden of ondersteunen bij de wondverzorging, het toedienen van medicijnen of injecties en/of lichamelijke verzorging. Tijdens een huisbezoek van de wijkverpleegkundige bepaalt u vooraf samen welke hulp noodzakelijk is.


Meander Thuiszorg loopt landelijk voorop in de vernieuwing van de wijkverpleegkundige zorg. In deze video wordt uitgelegd hoe.


Ook laten we regelmatig studenten van Zuyd Hogeschool kennismaken met werken in de wijk.


Gang van zaken

Via het telefoonnummer 0900-699 0 699 kunt u vragen naar de wijkverpleegkundige in uw wijk. Deze zal dan een afspraak met u maken voor een huisbezoek bij uw thuis, voor een gesprek over zaken betreffende zorg en welzijn.

U kunt ook binnen lopen bij een locatie van Meander Thuiszorg bij u in de buurt.

Zorg op maat

De wijkverpleegkundige kijkt specifiek naar uw situatie. Er wordt een zorgplan opgesteld met daarin precies de juiste ondersteuning en begeleiding voor u. Het betreft dus altijd zorg op maat. Of het nu gaat om kortdurende of om langdurige zorg. De wijkverpleegkundige zet de juiste ondersteuning in zodat u zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis, in uw eigen omgeving, kan blijven. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen wat betreft het tijdstip waarop u geholpen wordt. Maar met name ’s ochtends en ’s avonds kan het zijn dat dit wat eerder of later gebeurt. Uiteraard wordt dit met u afgestemd.

Kosten

Vanaf 1 januari 2015 zijn verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundige kan u meer informatie geven over de benodigde indicatie.

Persoonsgebonden budget [PGB] / particuliere tarieven bij Meander

Wilt u voor het inkopen van uw zorg gebruikmaken van een persoonsgebonden budget, kortweg PGB? Dan kan dat binnen Meander! U heeft dan vanuit de ZVW of de WLZ een budget gekregen waarmee u zorg kunt inkopen. Dit toegewezen budget wordt voor u beheerd bij de Sociale Verzekerings Bank (SvB). Binnen Meander zijn voor alle diensten die worden geleverd prijzen vastgesteld voor klanten die via een PGB hun zorg inkopen. U dient dan wel rekening te houden met het feit dat het budget dat u mag besteden in het PGB aan formele zorgverleners lager is dan de prijs die Meander rekent voor de diensten.

Indien u als PGB- klant gebruik wilt maken van onze diensten, moet dit door middel van een contract worden vastgelegd. We maken hierbij gebruik van het standaard contract dat door de SVB is vastgesteld en op hun website staat. U krijgt vervolgens van MeanderGroep een rekening van de geleverde zorg. Deze rekening dient u in bij de SVB. Daarnaast is het ook mogelijk om binnen Meander de zorgvraag door een PGB-indiceerder te laten indiceren.

Folders

Hier kunt u onze folder Thuiszorg van A tot Zdownloaden.