Thuis blijven wonen met een zorgbehoefte

Als u tijdelijk of langdurig ziek bent of als u bijvoorbeeld moeten opknappen na een ziekenhuisopname, is professionele hulp vaak onmisbaar. Een ziekte of handicap kan heel ingrijpend zijn. De zichtbare schakel van MeanderGroep kan u ondersteunen. Deze zet een team van verpleegkundigen / verzorgenden in, die u begeleiden of ondersteunen bij de wondverzorging, het toedienen van medicijnen of injecties en/of lichamelijke verzorging. Tijdens een huisbezoek van de wijkverpleegkundige bepaalt u vooraf samen welke hulp noodzakelijk is.

Wijkverpleging op maat

Filmpjes:

Meander Thuiszorg loopt landelijk voorop in de vernieuwing van de wijkverpleegkundige zorg. In deze video wordt uitgelegd hoe.

Ook laten we regelmatig studenten van Zuyd Hogeschool kennismaken met werken in de wijk.

Gang van zaken

Via het telefoonnummer 0900-699 0 699 kunt u vragen naar de wijkverpleegkundige in uw wijk. Deze zal dan een afspraak met u maken voor een huisbezoek bij uw thuis, voor een gesprek over zaken betreffende zorg en welzijn.

U kunt ook binnen lopen bij een locatie van Meander Thuiszorg bij u in de buurt.

Zorg op maat

De wijkverpleegkundige kijkt specifiek naar uw situatie. Er wordt een zorgplan opgesteld met daarin precies de juiste ondersteuning en begeleiding voor u. Het betreft dus altijd zorg op maat. Of het nu gaat om kortdurende of om langdurige zorg. De wijkverpleegkundige zet de juiste ondersteuning in zodat u zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis, in uw eigen omgeving, kan blijven. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen wat betreft het tijdstip waarop u geholpen wordt. Maar met name ’s ochtends en ’s avonds kan het zijn dat dit wat eerder of later gebeurt. Uiteraard wordt dit met u afgestemd.

CVA verpleegkundige

Een CVA (beroerte, hersenbloeding of herseninfarct) is een ingrijpende gebeurtenis die niet alleen vérgaande gevolgen heeft voor de patiënt zelf, maar voor het hele gezin. Van het ene op het andere moment staat het leven volledig op zijn kop. Professionele hulp is dan zeer welkom. In iedere wijk heeft Meander Thuiszorg een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg en begeleiding van mensen die een CVA hebben gehad.  Hij of zij kan bijvoorbeeld emotionele en praktische ondersteuning aanbieden, helpen bij het aanvragen van de zorg of advies geven over de zorg- en hulpverleningsmogelijkheden. Meer informatie over begeleiding door een CVA verpleegkundige krijgt u via de wijkverpleegkundige, medewerker van Meander Thuiszorg of via onze klantenservice.

Kosten

Vanaf 1 januari 2015 zijn verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundige kan u meer informatie geven over de benodigde indicatie.

Bekijk hier met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben gesloten.

Persoonsgebonden budget [PGB] / particuliere tarieven bij Meander

Wilt u voor het inkopen van uw zorg gebruikmaken van een persoonsgebonden budget, kortweg PGB? Dan kan dat binnen Meander! U heeft dan vanuit de ZVW of de WLZ een budget gekregen waarmee u zorg kunt inkopen. Dit toegewezen budget wordt voor u beheerd bij de Sociale Verzekerings Bank (SvB). Binnen Meander zijn voor alle diensten die worden geleverd prijzen vastgesteld voor klanten die via een PGB hun zorg inkopen. 

Indien u als PGB-klant gebruik wilt maken van onze diensten, kan dit alleen op basis van Zorg in Natura. We maken hierbij gebruik van het omzettingsformulier van het zorgkantoor om het benodigde percentage budget aan ons te laten toewijzen voor de zorg die u wenst. Wij declareren de geleverde zorg via deze toewijzing, dit zorgt voor verminderde administratieve lasten. Daarnaast is het ook mogelijk om binnen Meander de zorgvraag door een PGB-indiceerder te laten indiceren.

Wijkverpleegkundigen plus

WIjkverpleegkundigen plus zijn HBO geschoold. In iedere wijk en in elk dorp in Parkstad werkt minimaal één wijkverpleegkundige plus van Meander Thuiszorg. Zij zijn de verbindende schakel in de buurt. Dit houdt in dat zij contact hebben met verschillende disciplines zoals huisartsen, gespecialiseerde behandelaars zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtiste, vrijwilligers(organisaties), gemeentelijke instanties enzovoort. Zij zijn de ‘oren en ogen’ van de buurt.

Iedere potentiële klant, jong of oud, of zijn of haar familielid, kan een afspraak maken met de wijkverpleegkundige plus van de eigen wijk of het eigen dorp. Het gesprek kan gaan over uiteenlopende zaken betreffende zorg, welzijn of wonen. De wijkverpleegkundige plus gaat samen met u op zoek naar de beste oplossing

VideoZorg met een naam

Meander Thuiszorg kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, dichtbij de klant. Betrokken, Ervaren en Altijd dichtbij. Bea is de verpersoonlijking van deze zorg. Zij zorgt dat onze klanten de hulp krijgen die nodig is. Gelukkig staat Bea er niet alleen voor. Meander Thuiszorg staat achter haar. Een professionele thuiszorgorganisatie die al vele jaren zorg verleent bij mensen thuis. Haar collega’s zijn bedreven én gedreven in hetgeen ze doen. Het zijn mensen met aandacht, voor hun werk én voor hun klanten. Persoonlijk. Vandaar dat onze zorg een naam heeft. BEA.

Bekijk hier de animatie.


Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep