Meander Highcare Team

MeanderGroep beschikt al jaren over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen die bij klanten thuis specialistische verpleegkundige zorg kunnen bieden. Bij jonge mensen en bij ouderen; bij bedlegerige en bij mobiele mensen. Het gaat om complexe zorg zoals bijvoorbeeld infuusbehandelingen, toedienen en ondersteuning bij sondevoeding, inbrengen van een blaas-/maagcatheter, zuurstoftoediening, uitzuigen van trachea, mond- /keelholte, verwisselen van de buiten canule, peritoneaal dialyse (CAPD), wondzorg en palliatieve zorg.

MammaCare

In nauwe samenwerking met het Borstcentrum van het Zuyderland Medisch Centrum en de  Mammapoli Maastricht UMC+ verzorgt Meander Thuiszorg de nazorg van een borstoperatie, borstreconstructie, borstamputatie of borstbesparende operatie.

Tevens is er een nauwe samenwerking met BBeterzorg voor een snellere verwijzing en een optimaal wondbeleid. Het team bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen, die zorgdragen voor de operatiewond en eventueel de drainzorg. Ook signaleren zij tijdig mogelijke complicaties en nemen zij daarover direct contact op met het Borstcentrum Zuyderland of de Mammapoli van Maastricht UMC+. Daarnaast is er ruimte voor een luisterend oor en psychosociale ondersteuning/nazorg . Onze verpleegkundigen zijn op de hoogte van de nieuwste behandeltechnieken en kunnen al uw vragen, bijvoorbeeld over operatie, bewegen, complicaties en leefstijl beantwoorden. Zij zijn 7 dagen per week beschikbaar en ondersteunen u graag in deze vaak ingrijpende periode.

Wondzorg

Binnen Meander Thuiszorg zijn 30 gespecialiseerde wondverpleegkundigen actief. Zij komen bij u thuis om uw wond te behandelen. Onze wondverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in alle soorten wonden en zullen in samenwerking met uw buurtteam uw wond op deskundige wijze verzorgen, met als doel deze zo snel mogelijk te laten sluiten. Dit doen zij in overleg met uw huisarts, chirurg of dermatoloog.

Tot 31 december 2021 werd de wondzorg bij onze klanten uitgevoerd in nauwe samenwerking met BBeterzorg. Vanaf 1 januari 2022 worden de diensten van BBeterzorg overgenomen door Zuyderland Thuiszorg. Vanuit hier wordt het team samen met de eigen wondzorgdeskundige van Meander ingezet in de regio. Voor onze klanten verandert er dus niets: Meander blijft de wondzorg zelf uitvoeren en de kwaliteit van zorg wordt behouden.

Stomazorg

Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis, die vaak gepaard gaat met veel vragen. De gespecialiseerde stomaverpleegkundigen van Meander Thuiszorg zijn opgeleid om u te ondersteunen bij het aanleren van de verzorging van uw stoma en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de nieuwste methoden en middelen rondom stomazorg en kunnen zij zorg bieden bij de meest uiteenlopende problemen rondom een stoma. Naast deze praktische zorg, bieden zij ook psychosociale ondersteuning en kunnen zij u advies geven over voeding en bewegen. 

Midline

Het Highcare Team (HCT) van MeanderGroep werkt als eerste in Nederland met de midline. De midline is een infuussysteem dat onder echobegeleiding wordt ingebracht in de bovenarm. De verpleegkundige zoekt met behulp van het draagbare echoapparaat een geschikt bloedvat, waarbij onnodig prikken tot het verleden behoort. De midline kan 30 dagen blijven zitten, hetgeen afspraken in het ziekenhuis of met de thuiszorg in die periode overbodig maakt. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het inbrengen van antibioticum, pijnbestrijding, vocht, medicatie of supplementen.

Kindteam

Zorg verlenen aan kinderen vergt een andere aanpak dan bij volwassenen. Meander Thuiszorg heeft een kindteam geformeerd waarin drie zichtbare schakels werken en twee verpleegkundigen van het HCT (Highcare Team). Samen nemen zij de coördinatie en indicatie op zich als het gaat om zorg aan kinderen tot 18 jaar. Door thuiszorg te bieden, kunnen kinderen in hun eigen omgeving herstellen. Het team is 24 uur per dag bereikbaar.

Kosten

De zorgverlening door het Highcare Team in de thuissituatie wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Contact

Voor algemene informatie en vragen over het Highcare Team kunt u ons bereiken op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur via telefoonnummer 045 561 61 23.Voor dringende (zorg-)vragen is het Highcare Team 24 uur per dag rechtstreeks bereikbaar op 045 561 61 23.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep