Specialistische verpleging

Meander Team Highcare

MeanderGroep beschikt al jaren over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen die bij klanten thuis specialistische verpleegkundige zorg kunnen bieden. Bij jonge mensen en bij ouderen; bij bedlegerige en bij mobiele mensen. Het gaat om complexe zorg zoals bijvoorbeeld infuusbehandelingen, toedienen en ondersteuning bij sondevoeding, inbrengen van een blaas-/maagcatheter, zuurstoftoediening, uitzuigen van trachea, mond- /keelholte, verwisselen van de buiten canule, peritoneaal dialyse (CAPD), wondzorg en palliatieve zorg.


MammaCare

In nauwe samenwerking met het borstcentrum van het Zuyderland Medisch Centrum verzorgt Meander Thuiszorg de nazorg van een borstoperatie, borstreconstructie, borstamputatie of borstsparende operatie. Een team van gespecialiseerde verpleegkundigen draagt zorg voor de operatiewond en eventueel de drain. Ook signaleren zij tijdig mogelijke complicaties en hebben daarover direct contact met het borstcentrum Zuyderland. Daarnaast is er ook ruimte voor een luisterend oor en psychosociale nazorg. Onze verpleegkundigen zijn op de hoogte van de nieuwste behandeltechnieken en kunnen al uw vragen, bijvoorbeeld over operatie, bewegen, complicaties en leefstijl, beantwoorden. Zij zijn 7 dagen per week beschikbaar en ondersteunen u graag in deze vaak onzekere periode. 

Wondzorg

Binnen Meander Thuiszorg zijn 30 gespecialiseerde wondverpleegkundigen actief. Zij komen bij u thuis om uw wond te behandelen. Onze wondverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in alle soorten wonden en zullen in samenwerking met uw buurtteam uw wond op deskundige wijze verzorgen, met als doel deze zo snel mogelijk te laten sluiten. Dit doen zij in overleg met uw huisarts, chirurg of dermatoloog. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met BBeterzorg (wondcentrum), waardoor een doorverwijzing bij zeer complexe wonden snel en makkelijk geregeld kan worden. 

Stomazorg

Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis, die vaak gepaard gaat met veel vragen. De gespecialiseerde stomaverpleegkundigen van Meander Thuiszorg zijn opgeleid om u te ondersteunen bij het aanleren van de verzorging van uw stoma en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de nieuwste methoden en middelen rondom stomazorg en kunnen zij zorg bieden bij de meest uiteenlopende problemen rondom een stoma. Naast deze praktische zorg, bieden zij ook psychosociale ondersteuning en kunnen zij u advies geven over voeding en bewegen. 

Folders

Hier kunt u de folder Team Highcare downloaden.

Hier kunt u de folder stomazorg downloaden.

Kosten

De zorgverlening door het Meander Team Highcare in de thuissituatie wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Contact

Voor algemene informatie en vragen over het Meander Team Highcare kunt u ons bereiken op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur via telefoonnummer 045 561 61 23.
Voor dringende (zorg-)vragen is het Meander Team Highcare 24 uur per dag rechtstreeks bereikbaar op 045 561 61 23.