Dag en nacht ondersteuning tijdens laatste levensfase

Mensen voelen zich het meest thuis in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Dat geldt zeker ook in de laatste levensfase. De meeste mensen willen het liefst thuis sterven. De mantelzorgers (partner, familieleden en vrienden) zijn dan vaak betrokken bij de zorg. Voor hen is dit een waardevolle, maar zware taak. Ook in deze fase biedt MeanderGroep ondersteuning. Mensen die de laatste fase van hun leven niet thuis willen of kunnen doorbrengen, kunnen kiezen voor verblijf in een hospice.

Verzachtende, verlichtende zorg

Palliatieve zorg is aan de orde zodra behandeling die op genezing gericht is, niet meer helpt. Het woord ‘palliatief’ betekent verlichtend of verzachtend. Met andere woorden: deze zorg is erop gericht om de ernstig zieke een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven in de laatste fase van zijn leven. De zorg richt zich niet alleen op het verlichten van de lichamelijke klachten die als gevolg van de ziekte of de behandelingen kunnen optreden, maar ook op de emotionele aspecten van het ongeneeslijk ziek zijn en op ondersteuning van de naasten van de patiënt.

’s Nachts met zorg omringd

De palliatieve nachtzorg heeft betrokken en deskundige verpleegkundigen en verzorgenden in dienst die ’s nachts bij de ernstige zieke thuis komen. Tijdens de nachtelijke uren waken zij bij de zieke en nemen de verzorging op zich. Door de mantelzorgers even de zorg uit handen te nemen, kunnen ze het langer en beter volhouden.

Niet te lang wachten

Afhankelijk van de situatie, kan er dagen of weken behoefte zijn aan palliatieve nachtzorg. Ook het aantal nachten per week kan verschillen. Een algemeen advies is niet te lang te wachten met het inschakelen van palliatieve nachtzorg om te voorkomen dat mantelzorgers al te uitgeput raken. Als er naast de nachtzorg ook overdag sprake is van thuiszorg, werken onze medewerkers uiteraard nauw samen om de laatste levensfase zo waardevol mogelijk te maken.

Professioneel advies

Meander Thuiszorg beschikt over zes palliatief consulenten die desgewenst professionele hulpverleners uit de eerste lijn (huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog)  adviseren en ondersteunen bij de soms heel specifieke problemen in deze fase.

Kosten

Verpleging thuis (ook palliatieve nachtzorg) is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.

Aanvragen

Voor het aanvragen van palliatieve nachtzorg of informatie over het inschakelen van een palliatief consulent, neemt u contact op met onze klantenservice  0900 699 0 699. Zij brengen u in contact met het wijkteam of palliatief consulent.

Palliatief consulent

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 

De meeste mensen willen hun laatste levensfase graag thuis doorbrengen. Zij kunnen daarbij ondersteund worden door partner, familie, vrienden en/of vrijwilligers en door hulpverleners uit de eerste lijn, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, huishoudelijke hulp etc. De zorg richt zich niet alleen op het verlichten van de lichamelijke klachten die als gevolg van de ziekte of de behandelingen kunnen optreden, maar ook op de emotionele aspecten van het ongeneeslijk ziek zijn.

Het doel van palliatieve zorg is de laatste levensmaanden van de patiënt zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, ook voor de naasten van de patiënt. Meander Thuiszorg beschikt over zes  palliatief consulenten die desgewenst professionele hulpverleners adviseren en ondersteunen bij de soms heel specifieke problemen in deze fase.

Meer informatie over de mogelijkheden om een palliatief consulent in te schakelen krijgt u via uw huisarts of wijkverpleegkundige. Of via de Klantenservice van Meander 0900-699 0 699 die u rechtstreeks met een palliatief consulent in contact kan brengen.

MeanderGroep maakt deel uit van Netwerk Palliatieve Zorg Limburg.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

Helpt u ons? Met uw reactie gaan we graag aan de slag. Zo verbeteren we onze website en helpen we u online nog beter. Uw reactie is anoniem. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice: 0900 - 699 0 699


Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep