MeanderGroep vindt het van groot belang om de ervaringen van klanten, bewoners en diens naasten met onze zorg en dienstverlening te horen. Deze ervaringen zijn immers onze spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en ondersteuning. Graag horen wij daar waar het goed gaat, maar natuurlijk ook waar het beter kan. Deze informatie gebruiken wij om te onderzoeken hoe we onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren.

Tevredenheidsonderzoeken

MeanderGroep voert regelmatig onderzoeken m.b.t. klanttevredenheid en klantervaringen uit.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. MeanderGroep is altijd blij met reacties van klanten en bewoners. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere klanten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

PREM Wijkverpleging

Vanuit het kwaliteitskaderwijkverpleging vraagt MeanderGroep jaarlijks de PREM wijkverpleging uit. In 2021 heeft deze uitvraag voor de tweede keer plaatsgevonden door middel van Caren Zorgt. Hierbij scoorde MeanderGroep een 8.7. Een resultaat waar we trots op zijn!

Klanten en diens naasten zijn bijzonder tevreden, over de deskundigheid van medewerkers, de vriendelijkheid en omgangsvormen van de zorgverleners en de mate van persoonlijke aandacht die zij hebben voor de klanten. 

Verbeterpunten zijn wederom de  planning van de zorg en het verwachtingsmanagement hieromtrent richting onze klanten. Binnen MeanderGroep worden deze punten voor een aantal teams al tot volle tevredenheid van de klanten ingevuld wordt: De benodigde kennis om tot verbetering te komen is daarmee aanwezig binnen MeanderGroep. Dit zien we ook terug in de cijfers. De klanttevredenheid op deze onderdelen is in 2021 hoger beoordeeld dan in 2020.

Tevredenheidsmeting Korsakov

In december 2021 is er binnen de afdelingen voor mensen met het syndroom van Korsakov in de Lückerheide een tevredenheidsmeting uitgevoerd gebaseerd op de kernwaardes van Meander. Deze tevredenheidsmeting heeft de volgende resultaten: 


Totaal

Gemiddelde zorgmedewerkers

7,7

Gemiddelde locatie

7,1

Gemiddelde afdeling

7,2


De resultaten en de verbeterpunten van deze tevredenheidsmeting zijn besproken met de bewoners in de huiskamergesprekken en met de medewerkers in het Groot Werk Overleg. Ook zijn deze in de cliëntenraad van Lückerheide besproken.
In 2022 wordt er naar verwachting een landelijke vragenlijst ontwikkeld voor mensen met het syndroom van Korsakov. Zodra deze officieel is vastgesteld, zal Meander in overweging nemen om deze te gaan gebruiken.

Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep