MeanderGroep vindt het van groot belang om de ervaringen van klanten, bewoners en diens naasten met onze zorg en dienstverlening te horen. Deze ervaringen zijn immers onze spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en ondersteuning. Graag horen wij daar waar het goed gaat, maar natuurlijk ook waar het beter kan. Deze informatie gebruiken wij om te onderzoeken hoe we onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren.

Tevredenheidsonderzoeken

MeanderGroep voert regelmatig onderzoeken m.b.t. klanttevredenheid en klantervaringen uit. Met de uitkomsten van deze onderzoeken, wordt er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. 

Externe metingen:

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. MeanderGroep is altijd blij met reacties van klanten en bewoners. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere klanten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

PREM Wijkverpleging

Vanuit het kwaliteitskaderwijkverpleging vraagt MeanderGroep jaarlijks de PREM wijkverpleging uit. In 2021 heeft deze uitvraag voor de tweede keer plaatsgevonden door middel van Caren Zorgt. Hierbij scoorde MeanderGroep een 8.6. Een resultaat waar we trots op zijn!

Klanten en diens naasten zijn bijzonder tevreden, over de deskundigheid van medewerkers, de vriendelijkheid en omgangsvormen van de zorgverleners en de mate van persoonlijke aandacht die zij hebben voor de klanten. 

Interne metingen

Evaluatie klant

Naast de uitvraag van de PREM wordt binnen de wijkverpleging twee maal per jaar de evaluatie klant uitgevraagd. Deze interne meting is gebaseerd op de PREM. In 2022 werd onze zorg door onze klanten beoordeeld met 8,6

Evaluatie bewoner

In cluster Wonen met Zorg wordt bij iedere bewoner twee maal per jaar de klanttevredenheid uitgevraagd. Deze interne meting is gebaseerd op de PREM. In 2022 werd onze zorg beoordeeld met een 8,6.

Klanttevredenheidsmeting Hulp Thuis

In 2021 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten die hulp bij huishouden ontvangen. Klanten beoordeelde de dienstverlening met een 8,1. 

Tevredenheidsmeting Korsakov

In september 2022 is er binnen de afdelingen voor mensen met het syndroom van Korsakov in de Lückerheide een tevredenheidsmeting uitgevoerd gebaseerd op de kernwaardes van Meander. Deze tevredenheidsmeting heeft de volgende resultaten: 


Totaal

Gemiddelde zorgmedewerkers

7,9

Gemiddelde locatie

7,5

Gemiddelde afdeling

7,3


De resultaten en de verbeterpunten van deze tevredenheidsmeting zijn besproken met de bewoners in de huiskamergesprekken en met de medewerkers in het Groot Werk Overleg. Ook zijn deze in de cliëntenraad van Lückerheide besproken.
In 2022 wordt er naar verwachting een landelijke vragenlijst ontwikkeld voor mensen met het syndroom van Korsakov. Zodra deze officieel is vastgesteld, zal Meander in overweging nemen om deze te gaan gebruiken.

Ook interessant voor u

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep