MeanderGroep vindt het van groot belang om de ervaringen van klanten, bewoners en diens naasten met onze zorg en dienstverlening te horen. Deze ervaringen zijn immers onze spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en ondersteuning. Graag horen wij daar waar het goed gaat, maar natuurlijk ook waar het beter kan. Deze informatie gebruiken wij om te onderzoeken hoe we onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren.

Tevredenheidsonderzoeken

MeanderGroep voert regelmatig onderzoeken m.b.t. klanttevredenheid en klantervaringen uit.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. MeanderGroep is altijd blij met reacties van klanten en bewoners. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere klanten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

PREM Wijkverpleging

Vanuit het kwaliteitskaderwijkverpleging vraagt MeanderGroep jaarlijks de PREM wijkverpleging uit. In 2019 heeft deze uitvraag door een onafhankelijk extern bureau plaats gevonden voor 75 wijkteams met een response-rate van 50,4%. Volgens klanten en diens naasten presteert MeanderGroep erg goed, wat gemiddeld werd gewaardeerd met een 8,7. Een resultaat waar we trots op zijn!.

Klanten en dienst naasten zijn bijzonder tevreden, over de deskundigheid van medewerkers, de vriendelijkheid en omgangsvormen van de zorgverleners en de mate van persoonlijke aandacht die zij hebben voor de klanten. 

Verbeterpunten zijn de  planning van de zorg en het verwachtingsmanagement hieromtrent richting onze klanten. Binnen MeanderGroep worden deze punten voor een aantal teams al tot volle tevredenheid van de klanten ingevuld wordt: De benodigde kennis om tot verbetering te komen is daarmee aanwezig binnen MeanderGroep. De wijkteams hebben een terugkoppeling gekregen van de resultaten. Aandachtpunten zijn door de teams meegenomen tijdens de vormgeving van hun jaarplan voor 2020.

Ruimte voor zorg

Ruimte voor Zorg is een manier om de klanttevredenheid te meten en is in 2018 ontstaan uit het lerend netwerk met de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Dee ervaren kwaliteit vanuit bewonersperspectief wordt gemeten in samenwerking met onderzoekers van de Maastricht University/ Academische Werkplaats Ouderenzorg. Dat gebeurt  via de driehoek gesprekken (+ observaties PG) apart met klant, familielid en betrokken zorgmedewerker bij bewoners.  Het driehoek gesprek meet met behulp van gesprekken en observaties hoe kwaliteit van de verpleeghuiszorg wordt ervaren. Het wordt uitgevoerd door   zorgprofessionals van een andere organisatie, die een training aangeboden krijgen vanuit Maastricht University.  Zij zijn inzetbaar als gecertificeerde interviewers. Zo ontstaat er kruisbevraging. In 2019 zijn er opnieuw medewerkers geschoold. Het onderzoek werd uitgevoerd in november 2019 binnen locaties Hambos en Kling Nullet en de eerste resultaten zijn in maart 2020 beschikbaar gesteld.

Ook interessant voor u