Week van het zorgeloze kind

Terugblik op de week van het zorgeloze kind.


Terugblik: Van 1 tot en met 5 oktober werd de eerste Week van het zorgeloze kind georganiseerd door XONAR, MeanderGroep, Radar, Raad voor de Kinderbescherming, Movare en Mondriaan. Tijdens deze week werden er workshops, kennissessies en lezingen gegeven door de organiserende partijen en vele anderen. Er werden in totaal 37 workshops georganiseerd voor en door professionals, daarbij sloten ruim 450 mensen aan. 

Bekijk hier de compilatie van de week van het zorgeloze kind.


De jeugdzorg is continu in ontwikkeling en de afgelopen jaren is er veel veranderd.

De transitie van de jeugdzorg vraagt veel van betrokken partijen, waarbij ieder eigen belemmeringen en kansen ervaart. Maar er is duidelijk één gezamenlijk doel; goede zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen. Om die reden organiseren Meander, Mondriaan, Movare, Radar, Raad voor de Kinderbescherming en XONAR dit jaar voor het eerst de Week van het Zorgeloze Kind. Deze vindt plaats van 1 tot en met 5 oktober. Gemeente Heerlen ondersteunt dit initiatief.

De organiserende partijen willen extra investeren in een veilige omgeving voor kinderen en in de onderlinge samenwerking en gaan samen de uitdaging aan om kinderen zorgeloos op te laten groeien. Daarvoor is het belangrijk dat zorgverleners elkaar zo goed mogelijk leren kennen: weten wie wie is en wie wat doet. Om die reden is het programma dit jaar gericht op professionals in de (jeugd)zorg. Gedurende deze week zijn er diverse interessante workshops, lezingen, kennismakingslunches en andere activiteiten. Vakgenoten kunnen tijdens deze bijeenkomsten met elkaar kennismaken en een kijkje in elkaars keuken nemen. Het programma is ook toegankelijk voor professionals uit andere organisaties. De inzet is: nog betere zorg voor de kinderen en jeugdigen in Zuid-Limburg!

Waardeert u ons?

Zorgkaart Nederland Horeca Service Meandergroep